Mediatiedote 22.6.2020

Asiakaskysely 2020: M-Brain kuuntelee asiakasta ja säästää aikaa 

M-Brain onnistui tietopalvelutoiminnassaan loistavasti myös vuonna 2019. Räätälöidyt seuranta- ja analyysipalvelumme tuovat tietoa asiakkaidemme ulottuville kattavista määristä erilaisia lähteitä helpottamaan päätöksentekoa. Kaikki avainasiakkaamme ovat yhtä mieltä siitä, että palvelumme säästävät heidän ja heidän organisaatioidensa aikaa. 

M-Brainin palvelut ovat jälleen keränneet kiitosta asiakaskyselyssämme. Market Intelligence -markkinaseurantapalveluihimme kuuluvat muun muassa toimialaseuranta, kilpailija- ja toimiala-analyysit, markkinatutkimus sekä strategiatyö. Media Intelligence mediaseurantapalvelumme puolestaan pitävät sisällään esimerkiksi mediaseurannan ja media-analyysit. Seuranta- ja analyysipalvelumme saivat asiakkailtamme yhteisarvosanan 3,9 asteikolla 1–5. Kiiteltyjä ad hoc -media-analyysejamme piti hyvänä tai erinomaisena 90 % asiakkaista. 

Laadukasta ja tehokasta palvelua  

80,4 % M-Brainin asiakkaista kokee saamansa palvelun hyväksi tai erinomaiseksi. 88,7 % asiakkaistamme pitää seurantapalveluitamme hyvinä tai erinomaisina, ja sekä media- että markkinaseuranta ansaitsivat kumpikin jälleen neljän ylittävän arvosanan. Asiakkaamme ovat pitäneet kovasti muun muassa joustavuudestamme ja palvelukokonaisuuksiemme monipuolisuudesta ja kattavuudesta. 

Asiakkuudenhoito ja asiakaspalvelu saivat myös paljon kiitosta ja yhteisarvosanakseen 3,9. Asiakaspalvelua kiitellään tehokkaaksi ja lisäarvoa tuo myös asiantunteva, ripeä toiminta ongelmanratkaisutilanteissa. Yhteyshenkilöitä asiakkaat puolestaan kuvailevat tuotteliaiksi, mukaviksi ja asiantunteviksi. Lisäksi yhteydenpito M-Brainin edustajiin koetaan helppona ja mutkattomana. 

Seuranta- ja analyysipalvelut ovat ajansäästäjiä 

91,2 % avainasiakkaista kokee M-Brainin palveluiden auttaneen heitä päätöksenteossa ja huikeat 100 % on sitä mieltä, että olemme auttaneet heitä säästämään aikaa. Merkittävä määrä asiakasyrityksen työaikaa ja henkilöresursseja jää vapaaksi, sillä käsittelemme asiakkaidemme puolesta suuren määrän informaatiota kattavasta määrästä erilaisia lähteitä ja poimimme niistä olennaisen heidän puolestaan. M-Brainin media-analyytikot ja tietoasiantuntijat ovat käytettävissä, oli kyse vaikka päivittäisen mediaseurannan uutiskirjeistä tai strategisen konsultoinnin kyselytutkimuksista. 

Kiitos kyselyyn vastanneille! 

M-Brainin asiakaskysely toteutettiin maalishuhtikuussa 2020. 

Kyselyn tulokset ja erityisesti avoin palaute auttavat meitä parantamaan toimintaamme ja tarjoamaan entistä näpsäkämpää maailmanluokan tietopalvelua. Hyödynnämme rakentavaa palautetta asiakaspalvelun ja tuotteidemme kehittämiseen. 

Avoimiin kysymyksiin vastanneiden kesken arvottiin pullo kuohuvaa, ja palkinnosta on ilmoitettu
voittajalle henkilökohtaisesti. 

 

Lisätietoja: 

Joakim Nyberg, maajohtaja, M-Brain Suomi,
joakim.nyberg@m-brain.com
+358 44 538 9227 

Close
M-Brain.com