Mediatiedote 29.4.2019

Asiakaskysely: M-Brainin palvelut säästävät asiakkaan aikaa ja auttavat päätöksenteossa

Asiakkaat arvioivat tänäkin vuonna M-Brainin markkina- ja mediatietopalvelut sekä asiakaspalvelunerinomaiselle tasolle. M-Brainin monipuoliset ja asiakkaan tarpeeseen saumattomasti mukautuvatpalvelut auttavat päätöksenteossa ja säästävät asiakkaidemme aikaa.

M-Brainin monipuoliset ja laadukkaat palvelut auttavat päätöksenteossa

M-Brainin avainasiakkaista 83 % on sitä mieltä, että M-Brainin palvelut ovat auttaneet heitä tai heidänorganisaatiotaan päätöksenteossa. 85 % M-Brainin asiakkaista on sitä mieltä, että M-Brainin palvelutovat säästäneet heidän tai heidän organisaationsa aikaa.

Yli 87 % vastaajista arvioi M-Brainin palvelut hyväksi tai erinomaiseksi.

Sekä Market Intelligence että Media Intelligence -palvelut saivat asiakkailtamme nelosen ylittävätarvosanat asteikolla 1–5. Palveluita luonnehdittiin monipuolisiksi ja joustavasti juuri omaan tarpeeseensopiviksi. Market Intelligence -markkinatietopalvelumme kattavat muun muassa toimialaseurannan,kilpailija- ja toimiala-analyysit, markkinatutkimuksen sekä strategiatyön. Media Intelligence -palveluihinlukeutuvat esimerkiksi mediaseuranta ja media-analyysit.

M-Brain Suomen maajohtaja Joakim Nyberg on erittäin tyytyväinen asiakaskyselyn tuloksiin. “Kyselyntulokset osoittavat, että tuottamamme palvelut tukevat aidosti asiakkaidemme liiketoimintaakohdennetulla ulkoisella markkinatiedolla. Kehitämme jatkuvasti palveluitamme vastaamaan entistäparemmin asiakkaidemme tarpeita. Asiakaskysely antaa arvokasta tietoa tämän kehitystyön pohjaksi”,Nyberg sanoo.

Asiakkaat saavat M-Brainilta ensiluokkaista palvelua

Asiakkaat ovat arvioineet jälleen tänä vuonna M-Brainin asiakkuudenhoidon ja asiakaspalvelunerinomaiselle tasolle. Asiakkaidemme mielestä M-Brainin asiakaspalvelu yltää arvosanaan 4,3 asteikolla1–5. Yli 84 % vastaajista arvioi M-Brainin asiakkuuksienhoidon arvosanalla hyvä tai erinomainen.Asiakkaat kiittelivät erityisesti yhteyshenkilöiden positiivista palveluasennetta, ystävällisyyttä ja ripeyttä.Myös asiakastiimien osaaminen sai kiitosta.

Lisäarvoa omaan työhön M-Brainin tapahtumista

Myös M-Brainin tapahtumat olivat jääneet asiakkaidemme mieleen. Media Intelligence ja MarketIntelligence -teemaiset tapahtumamme tarjosivat uusia näkökulmia ja erinomaisiaverkostoitumismahdollisuuksia samojen kysymysten parissa työskentelevien kanssa.

Kiitos kyselyyn vastanneille!

M-Brainin asiakaskysely toteutettiin maalis–huhtikuussa 2019.

Avoimista vastauksista saimme erinomaisia ehdotuksia arvosanojen kuromiseen tätäkin ylemmäs.Konkreettista ja rakentavaa palautetta hyödynnetään erityisesti asiakaspalvelussa ja tuotekehityksessä.Kaikista vastaajista yli puolet antoi avointa palautetta, mistä M-Brain haluaa erityisesti kiittää vastaajia.

Avoimiin kysymyksiin vastanneiden kesken on arvottu pullo kuohuvaa, ja palkinnosta on ilmoitettu
voittajalle henkilökohtaisesti.

Lisätietoja:

Joakim Nyberg, maajohtaja, M-Brain Suomi,
joakim.nyberg@m-brain.com
+358 44 538 9227

Close
M-Brain.com