Tukeakseen kasvustrategiaansa ja päätöksentekoansa Enervent Zehnder Oy toteutti M-Brainin kanssa markkinatutkimuksen. Tavoitteena oli ymmärtää asiakkaiden (B2B) odotuksia sekä tulevaisuuden tuote- ja innovaatiotarpeita.

Enervent Zehnder Oy on valmistanut korkealaatuisia ilmanvaihtolaitteita Suomessa yli 30 vuoden ajan. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 12 miljoonaa euroa, ja sen päämarkkina-alueita ovat Suomen lisäksi Ruotsi ja Norja sekä pohjoinen Keski-Eurooppa. Vuodesta 2018 lähtien yhtiö on ollut osa sveitsiläistä Zehnder-konsernia, joka on yksi Euroopan johtavista ilmanvaihtoteknologian yrityksistä.

 

Räätälöity selvitys markkinoista ja asiakkaiden odotuksista

M-Brainin lähestymistapa markkinatutkimusprojektiin perustui kattavan sekundääritutkimuksen ja perusteellisten haastattelujen yhdistelmään, jotta Enervent Zehnder saisi ulkopuolista näkemystä tutkituista aiheista. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin monipuolista lähdevalikoimaa tilastoista toimialaraportteihin ja yritysuutisiin. Haastattelut (yhteensä 45 kpl) kohdistettiin valikoituihin nykyisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin.

M-Brain toimitti Enervent Zehnderille kattavan räätälöidyn tutkimuksen, joka pureutui seuraaviin aiheisiin:

  1. Markkinatrendit ja tulevaisuuden driverit, sekä sääntelyn vaikutus liiketoimintamahdollisuuksiin
  2. Arvio markkinoiden koosta ja kysynnän kehityksestä vuoteen 2025, mukaan lukien uudis- vs korjausrakentamisen ja tuotteiden loppukäytön kysyntä
  3. Asiakkaiden ostokriteerit ja -odotukset, mm. näkemyksiä siitä, miksi asiakkaat valitsevat Enervent Zehnderin tai miksi kilpailijan

Projektin aikana M-Brain piti Enervent Zehnderin jatkuvasti ajan tasalla tutkimuksen vaiheista. Säännölliset iteratiiviset välitapaamiset Enervent Zehnderin ja M-Brainin projektitiimin kesken varmistivat joustavan etenemisen.

 

Markkinatutkimus tukee kasvua ja mahdollistaa paremman päätöksenteon

Tutkimuksen tulokset tukevat Enervent Zehnderin kasvustrategiaan liittyvää päätöksentekoa ja tulevaisuuden potentiaalin ymmärtämistä tutkituilla markkinoilla ja kohdeasiakassegmenteissä.

Tämän markkinatutkimusprojektin myötä sekä kyseenalaistimme että vahvistimme sisäiset oletuksemme ja selvitimme, mihin meidän pitää keskittyä seuraavaksi”, kertoo toimitusjohtaja Thomas Söderholm.

 

Lue lisää Enervent Zehnderistä

Tutustu markkinatutkimuksen hyötyihin

Close
M-Brain.com