​Vaikuttaako viestintä bisnekseen?

M-Brainin perustaja ja entinen toimitusjohtaja Marjukka Nyberg pohtii blogikirjoituksessa, miten tehokas viestintä ja tietohallinto vaikuttavat yrityksen taloudelliseen menestymiseen. Aihe on aina ollut hänen intohimonsa, ja tällä hetkellä hän tekee aiheesta väitöskirjaa. Myös M-Brain perustettiin tämän ajatuksen pohjalta – auttamaan maineenhallinnan liiketoiminnallisten vaikutusten tarkastelussa.

 

Maineen ja brändin vaikutuksista yritysten taloudelliseen menestymiseen on valtavasti todisteita. Tarkkoja prosesseja, jotka johtavat hyviin lopputuloksiin viestinnässä, ei kuitenkaan ole juuri tutkittu. Nyberg on vakuuttunut, että oikein hoidettu maineenhallinta ja tietohallinto johtavat tehokkaaseen kaksisuuntaiseen viestintään. Nyberg uskoo, että tällainen viestintä puolestaan vaikuttaa yrityksen menestykseen.

 

Nykyajan tietointensiivisessä ympäristössä maineen merkitys nousee entistäkin tärkeämmäksi. Siksi on tärkeää tarjota aiheesta tutkimustietoa, joka tarjoaa yrityksille konkreettisia työkaluja maineenhallintaan ja markkinatietouden kasvattamiseen.

 

Lue koko englanninkielinen kirjoitus täältä.

 

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close
M-Brain.com