6 viestinnän mittaamisen trendiä

Mitkä ovat viestinnän mittaamisen ajankohtaiset trendit?

Mitkä ovat viestinnän seurannan ja mittaamisen ajankohtaiset trendit? Tobias Hedström jakaa asiantuntijanäkemyksensä aiheen tiimoilta.

1. Sosiaalinen media

 

Ei liene yllätys, että sosiaalisella medialla tulee olemaan vahva asema myös jatkossa. Kaksi näkökulmaa ovat erityisen kiinnostavia kun puhutaan sosiaalisesta mediasta: ensinnäkin, sosiaalinen media on pohjimmiltaan vain yksi mediakanava muiden joukossa. Tarinoita yrityksistä ja brändeistä kertovat jatkossakin yksittäiset ihmiset. Myös viestin vastaanottaja on ihminen. Toimimme siis kutakuinkin samalla tavalla kuin olemme tehneet jo satojen vuosien ajan.

 

Toinen mielenkiintoinen näkökulma liittyy niihin lukuisiin uusiin tapoihin mitata omaa suoritusta, jotka sosiaalisen median kanavat mahdollistavat. Sosiaalinen media tarjoaa myös uutta dataa, jota voi hyödyntää saadakseen parempia näkemyksiä viestintäaktiviteettiensa tuloksista. Rajoittavana tekijänä ovat puolestaan ne toimintaperiaatteet, joiden mukaisesti eri sosiaalisen median kanavat rajoittavat datan saatavuutta.

 

2. Selkeät tavoitteet

 

Nykypäivän maailmassa voi hyvin kyseenalaistaa onko yhä organisaatioita, jotka eivät ole asettaneet toiminnalleen selkeitä tavoitteita. Yllättävän harvalla organisaatiolla kuitenkaan on käytössään toimivia arviointiperiaatteita, joilla seurata konkreettisten tavoitteiden saavuttamista. Muutostahti on hidas, mutta jo pidemmän aikaa on kuitenkin ollut havaittavissa, että yhä useammat organisaatiot ovat alkaneet mitata toimintaansa toimivalla tavalla. Muutos liittyy siihen ammattimaisuuden lisääntymiseen, jota olemme viestinnän mittaamisen ja analysoinnin saralla todistaneet viimeisen kymmenen vuoden aikana.

 

3. Tuotosten mittaamisesta tulosten mittaamiseen

 

Media-analyysin keskeiset prinsiipit pohjaavat ns. Barcelonan periaatteisiin. Alalla vallitsee Barcelonan periaatteissa julki tuotu suositus, jonka mukaan viestinnän mittaamisessa tulisi siirtyä tuotosten mittaamisesta tulosten mittaamiseen. Tämän mukaisesti välitavoitteilla, kuten esimerkiksi organisaatiosta mediassa kirjoitettujen juttujen lukumäärällä tai niiden saavuttamalla potentiaalisella yleisöllä tulisi mittaamisessa olla nykyistä pienempi painoarvo.

 

Enemmän tulisi sen sijaan keskittyä siihen, minkälaisia vaikutuksia viestintätoimenpiteillä on ollut mielikuvaan yrityksestä tai vaikkapa yrityksen myyntiin. Keskeinen haaste on datan saatavuus: saadakseen selville medianäkyvyyden vaikutuksen toteutuneeseen myyntiin, media-analyysiä asiakkaalleen tekevä yritys tarvitsee pääsyn asiakkaan myyntidataan.

 

4. Yhdistetty mittaaminen

 

Viestintä ei ole erillinen saareke. Yhä useammat organisaatiot ymmärtävät, että niiden muut toimenpiteet, kuten maksettu mainonta tai oman median aktiviteetit vaikuttavat saatuun ansaitun median näkyvyyteen. Vallalla olevan trendin mukaisesti organisaatiot pyrkivät koordinoimaan eri mediakanaviensa aktiviteetteja niin, että ne parhaalla mahdollisella tavalla tukevat toisiaan. Myös tehtyjen viestintätoimenpiteiden vaikutusten arvioinnin tulee tapahtua samanaikaisesti, jotta eri aktiviteettien vuorovaikutuksessa päästään optimaaliseen lopputulokseen.

 

5. Sidosryhmien seuranta

 

Myös tämä trendi on ollut olemassa jo pidemmän aikaa, mutta muutos on ollut hidasta. Jo usean vuoden ajan yritykset ovat seuranneet ja arvioineet minkälaisia vaikutuksia niiden maksetulla mainonnalla on ollut spesifeihin sidosryhmiin. Vastaavanlaista seurantaa ja arviointia on helppo tehdä myös silloin, kun on kyse sidosryhmien saamasta ansaitun median näkyvyydestä. Yritysten informaatio-osastoille on tarjolla suuria rahallisia hyötyjä, mikäli ne tietävät minkälaisia median kuluttajia niiden eri sidosryhmät ovat.

 

6. Laajempi toimintaympäristö

 

Samaan tapaan kuin viestintäaktiviteetit ovat organisaation sisällä kytköksissä muihin markkinointiviestinnän toimintoihin, myöskään ansaitun median näkyvyyttä ei voida ajatella erillisenä ympäröivästä maailmasta. Vaikutusta on esimerkiksi sillä, minkälainen vallitseva taloudellinen tilanne on. Tai sillä, miltä julkisuus pakolaiskriisin ympärillä näyttää. Ja Panama-asiakirjojen vuoto: tällä on kielteisiä vaikutuksia koko finanssisektoriin, ei pelkästään Panama-asiakirjoissa nimeltä mainittuihin yrityksiin.

 

Jos pidit tästä kirjoituksesta, saatat olla kiinnostunut tilaamaan RSS-feedimme. Tilaajanamme kuulet ensimmäisenä julkaisuistamme ja kasvavista tavoista hyödyntää markkinatietoa. Tapaamme blogimme lukijoita mielellämme myös Twitterissä, Facebookissa ja LinkedInissä!


Competitive Intelligence Services Market Intelligence Platform Media Monitoring Solutions Market Research Services
Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close