Aamulehti Lukijalta: Tietojohtamisessa tärkeintä on ihminen (1.4.2015)

Lama haastaa päättäjiä pohtimaan kasvuedellytyksiä. Lukuisissa työryhmien raporteissa teknologia ja erityisesti tietotekniikka on nostettu menestyksen avaintekijöiksi. Tässä on samoja piirteitä kuin 1990-luvun alussa, jolloin OECD:n kautta haettiin vauhtia tietoyhteiskuntastrategian kehittämiseen. Tuolloinkin infrastruktuuri- ja tietotekniikkaratkaisut olivat keskeisiä ja tietoyhteiskunnan tilaa mitattiin teknologian määrällä unohtaen inhimillisen toiminnan merkitys. Julkishallinnon epäonnistuneet tietotekniikkahankkeet kertovat tästä. Tietoasiantuntijat ry:n puheenjohtaja, M-Brainin Marjukka Nyberg ja johtamisen yliopettaja, Haaga-Helia AMK:n Martin Stenberg ottavat Aamulehdesä 1.4. julkaistussa kirjoituksessaan kantaa ihmisen merkitykseen tietojohtamisessa.

 

Tieto on moniulotteista ja ilmenee ihmisissä, järjestelmissä, rakenteissa ja prosesseissa. Merkittävä osa tiedostamme on piilevää ja hiljaista, joten inhimillisen toiminnan kehittäminen tietotuotteiksi on vaikeaa. Tietopääomassa tärkeintä on inhimillinen ulottuvuus – ihminen, joka luo perustan kaikelle kehittämiselle.

 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osaamista ja tietoa syntyy vain älykkäästä lähteestä eli innovatiivisesta henkilöstöstä. Organisaatio oppii ja osaa, muistaa ja unohtaa sekä luo uutta jäsentensä kautta. Tietojohtamiseen kuuluu myös moniulotteisen tiedon hankinta, luominen ja jakaminen. Tarvittavien tietolähteiden ja -prosessien tunnistaminen onkin tärkeää.

 

Tutkimukset osoittavat, että yritysjohto ei tunne tai osaa hyödyntää henkilöstön osaamista. Organisaatio menettää tietoa ja osaamista, jos uusien jäsenten innokas kehittämisote jää hyödyntämättä eikä ikääntyvän henkilöstön mittavaa tietoa osata hyödyntää. Tietopääoman kestävä kehittäminen edellyttää myös kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin panostamista.

 

Vaikuttaakin siltä, että tietopääoman keskiössä olevat tieto- ja ihmiskäsitykset kaipaavat vakavaa uudelleen arviointia ja arvostusta. Valitettavasti vieläkään ei ymmärretä luovan, innovatiivisen ja motivoituneen henkilöstön merkitystä tärkeimpänä voimavarana.

 

Innovatiivisuuden ja luovuuden perusta luodaan jo koulussa, jossa opiskelun pitäisi tuottaa kriittisiä, luovia ja yrittäjähenkisiä toimijoita. Opetussuunnitelmiin tulisi vihdoin lisätä vuorovaikutteista ja monitieteistä kriittistä ajattelua.

 

Marjukka Nyberg (FM, VTK)

Tietoasiantuntijat ry, pj

Martin Stenberg (FT, VTM)

Haaga-Helia AMK, yliopettaja

Kuva: IM Creator: Meeting Folks

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close