Henkilöbrändien merkitys viestinnässä kasvaa

Sosiaalinen media on nostanut henkilöbrändit markkinoinnin eturintamaan.

Sosiaalinen media on nostanut henkilöbrändit markkinoinnin eturintamaan. Ilmiö on ollut maailmalla kovassa kasvussa, mutta ainakaan Suomessa henkilöbrändien hyödyntäminen viestinnässä ei ole vielä saavuttanut täyttä potentiaaliaan. Tähän soisi muutosta, sillä henkilöbrändit ovat vakuuttavia viestijöitä ja arvokkaita koko organisaation kannalta. Tämä arvo välittyy usein myös julkisuusanalyysin mittareissa. Vakuuttava organisaation edustaja, spokesperson, pystyy edistämään haluttuja tavoitteita ja luomaan myönteistä näkyvyyttä julkisuudessa.

 

Sosiaalisessa mediassa käyttäjät profiloituvat toimiensa mukaan, joko tietoisesti tai tahtomattaan. Aktiiviset, näkemyksillään ja teoillaan vakuuttavat henkilöt voivat profiloitua jonkin puheenaiheen tai jopa toimialan mielipidejohtajaksi. He keräävät ympärilleen laajan verkoston. Syntyy henkilöbrändejä, jotka toimivat edelläkävijöinä keskustelussa. He antavat kasvot yrityksensä tai työnantajansa tarinalle ja osaamiselle.

 

Tällaiset spokespersonit ovat arvokkaita markkinoinnin ja viestinnän kannalta: he kiinnostavat ja heitä kuunnellaan. Vaikuttaakin selvältä, että he nostavat yrityksen arvoa.

 

Asiantuntijan arvo kasvaa spokespersonina

 

Arvolupauksesta huolimatta vaikuttaa siltä, että henkilöbrändi-ajattelu ei ole vielä lyönyt laajalti läpi, ainakaan Suomessa. Osa ongelmaa näyttäisi olevan se, että viestintää ei edelleenkään nähdä kuuluvaksi osaksi asiantuntijoiden toimenkuvaa. Tämä on kummallista, sillä organisaation puffaamisessa on vaikea kuvitella mitään iskevämpää kuin oman juttunsa asiantuntijaksi brändäytynyt henkilö. Organisaation parhaat asiantuntijat ovat kuin tehtyjä spokespersoneiksi.

 

’Johtaminen on viestintää’ on jo yleisesti todettu käsite. Yhtä lailla asiantuntijuuden jakaminen on viestintää, tai ainakin se pitäisi nähdä sellaisena. Organisaation kannattaakin panostaa spokesperson -kulttuurin synnyttämiseen ja luoda valmiuksia, jotka edistävät henkilöbrändien kehittymistä. Kun avainhenkilöillä on tilaa ja aikaa viestiä osaamisesta ulospäin, heidän arvonsa kasvaa markkinoinnin ja viestinnän muodossa.

 

Sosiaalinen media antaa yhtäläisen mahdollisuuden kaikille kehittyä henkilöbrändeiksi. Johtajat saavat usein muutenkin näkyvyyttä mediassa, mutta juuri sosiaalinen media mahdollistaa myös muiden spokespersonien kehittymisen organisaation sisältä. Osa yhtälöä onkin panostaminen asiantuntijakuvan luomiseen sosiaalisen median kanavissa.

 

Mittaamisella tietoa henkilöbrändien vaikuttavuudesta viestinnässä

 

Kaikki merkit viittaavat siihen, että henkilöbrändien määrä ja merkitys kasvavat jatkossa. Onkin todennäköistä, että niillä tulee olemaan keskeisempi rooli organisaatioiden viestinnässä ja markkinoinnissa. Tämä on syytä huomioida viestinnän mittaamisessa. Julkisuusanalyysiä hyödyntämällä organisaatio voi mitata edustajiensa ja muiden mielipidevaikuttajien näkyvyyttä mediassa.

 

Julkisuusanalyysin tuloksissa on usein havaittavissa korrelaatio spokespersonien näkyvyyden ja viestinnän onnistumisen välillä. Mitä isommin organisaation henkilöbrändit pääsevät ääneen, sitä vaikuttavammin organisaatio pystyy viestimään agendaansa, ja sitä myönteisempää on julkisuus. Yhtä lailla, jos valovoimaisia edustajia ei ole, tai ne eivät pääse enemmälti esille, se näkyy myös. Tähän jälkimmäiseen törmää valitettavan usein, mikä osaltaan alleviivaa tarvetta spokesperson-kulttuurin kehittämiseen.

 

Taitavat mediaesiintyjät pystyvät esiintymisellään, oli se sitten sanomalehden haastattelu tai twiitti, nostamaan esille tiettyä agendaa, tekemään avauksia ja haalimaan omistajuutta julkisuuden aiheista. Kaikki tämä vaikuttaa organisaation maineen ja julkisuuskuvan muodostumiseen.

 

Seuraamalla omia henkilöbrändejään organisaatio luo ymmärrystä niiden roolista ja mahdollisuuksista viestinnässä. Mikä tärkeintä, mittaaminen mahdollistaa arvon määrittelemisen spokesperson-toimenkuvalle. Tämä arvo toimii oikeutuksena viestinnän ja markkinoinnin panostuksille.

 

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close