HS Mielipide: Avoimen datan merkitystä ei ole ymmärretty (2.6.2015)

Esa Mäkinen kirjoitti (HS Merkintöjä 28.5.) tärkeästä asiasta, avoimen datan hyödyntämisestä. Mäkinen kuvasi osuvasti takavuosien maailmaa syleileviä suunnitelmia verovaroin luotujen tietovarantojen avaamiseksi sekä suunnitelmiin kohdistuneita toiveita. Avoimen datan piti synnyttää ympärilleen kasvuyrittäjyyttä ja samalla tarjota kansalaisille uudenlaisia vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Mutta kuten kirjoitus osuvasti kiteytti, "ei syntynyt vallankumousta eikä valtavaa liiketoimintaa". Tietoasiantuntijat ry:n puheenjohtaja, M-Brainin Marjukka Nyberg ottaa Helsingin Sanomissa 2.6. julkaistussa kirjoituksessaan kantaa avoimen datan hyödyntämiseen ja merkitykseen.

Ongelma on kuitenkin vielä Mäkisen kuvaamaa laajempi. Suomessa puhutaan avoimen datan lisäksi paljon tehostuneen tietotekniikan mahdollistamasta suurten tietomassojen hyödyntämisestä eli big datasta. Käytännön toimenpiteet entistä jalostetumman tiedon tuomiseksi yhteiskunnallisen ja taloudellisen päätöksenteon ytimeen ovat kuitenkin jääneet puolitiehen. Suomalaisille julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioille on tyypillistä vahvasti siilomainen rakenne. Kerättyä tietoa analysoidaan ainoastaan “omalla osastolla”.

Suomalaisissa organisaatioissa ei ole ymmärretty riittävän laajasti varsinkaan sitä, millaisia mahdollisuuksia organisaation sisältä kerätyn liiketoimintatiedon yhdistäminen ulkopuoliseen markkinatietoon tarjoaisi. Tieto ei elä tyhjiössä. Tieto on sitä arvokkaampaa, mitä enemmän sitä yhdistetään toiseen tietoon. Näin syntynyt uusi tieto auttaa organisaatioita säästämään kustannuksia, tehostamaan prosesseja, ymmärtämään asiakkaita ja toimimaan kaikilla tavoin tehokkaammin.

Tiedolla ei myöskään ole itseisarvoa. Tieto muuttuu arvokkaaksi vasta sitten, kun sitä hyödynnetään päätöksenteossa. Tämän vuoksi kaikki toimenpiteet tiedon analysoimisen ja hyväksikäytön edistämiseksi ovat kannatettavia. Julkisten tietovarantojen avaaminen ja entistä tehokkaampi hyödyntäminen ovat tärkeä mutta vasta ensimmäinen askel.

 

Marjukka Nyberg
hallituksen puheenjohtaja
Tietoasiantuntijat ry

 

Tietoasiantuntijat on tiedon tuottajien, tiedon välittäjien ja uuden tiedon luojien yhdistys. Arvostamme ammatillista uudistumista, verkostoitumista, yhdessä toimimista ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Autamme tietoammattilaisia uudistumaan työssään ja siten tuottamaan taloudellista lisäarvoa organisaatioilleen.

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close