Hyödynnä tietoa tulevaisuuden tekemisessä

Tulevaisuuden tekeminen M-Brain

Tulevaisuus ja muuttuva yhteiskunta on ollut yksi kevään kuumista aiheista. Ei vähiten äskettäin julkaistun Suomen uusia mahdollisuuksia luotaavan raportin takia. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan tilaaman yhteenvedon laativat tulevaisuusgurut Risto Linturi ja Osmo Kuusi. Teknologian kovan muutosvauhdin takia aihe on muutenkin ollut taajaan esillä median reportaaseissa ja bisnesalan tapahtumissa.

Tulevaisuus-teeman uutisointi on usein raflaavasti keskittynyt uhkakuviin ja menetettäviin työpaikkoihin. Viime aikoina on kuitenkin alettu enemmän hehkuttamaan muutoksen mahdollisuuksia, jotka tulevat parantamaan ihmisten elämänlaatua. Linturi kuvailee tulevan neljännesvuosisadan muutosta mullistavaksi. Luoviminen muutoksessa edellyttää proaktiivista lähestymistä.

Tulevaisuudet muodostuvat ihmisten uskomuksista ja unelmista

Tietojohtamisen teemapäivässä Sitran Mikko Dufva kuvasi kaiken tulevaisuutta koskevan tiedon olevan sitä, mitä siellä odotetaan tapahtuvan. Tulevaisuus pohjaa pitkälti ihmisten uskomuksiin, pelkoihin ja unelmiin, erilaisiin ennusteisiin. Tässä valossa ei todellakaan ole yhdentekevää millaisista tulevaisuuksista unelmoidaan. Ilmiöistä ja megatrendeistä luodaan kehityskaaria ja jatkumoita, joiden uskotaan viitoittavan tulevaisuuden tekemistä. Organisaatiot visioissaan ottavat kantaa siihen, kuinka ne suhtautuvat megatrendeihin.

Vaikka megatrendien ja eri toimilalojen kehityksestä lötyyy yleisiä suuntaviivoja ja näkemyksiä, jokainen johtaja joutuu viime kädessä kantamaan ennustajan viittaa organisaatiossaan. Päätöksenteon tukena epävarmuuden häivyttämisessä auttaa viimeisin tieto.

Organisaation tietopohjan rakennuspalikoita ovat muun muassa:

  • Megatrendit, trendit ja hiljaiset signaalit
  • Toimiala- ja kilpailijatieto
  • Kuluttajatieto; ilmiöt ja muutokset kulutuskäyttäytymisessä
  • Asiakastieto; tarpeet ja palaute
  • Toimialan vaikuttajat, sidosryhmät ja verkostot
  • Oman henkilöstön tietotaito
  • Teknologian mahdollistama älykäs data (big data, IoT)
  • Median uutisointi (toimituksellinen ja sosiaalinen media)

Luo tiedolle arvoa valjastamalla se tulevan sanoittamiseen

Pelkkä tieto ei itsessään riitä, vaan sitä pitää pyrkiä aktiivisesti hyödyntämään. Näin tiedolle luodaan lisäarvoa. Tietoa kannattaa pyrkiä hyödyntämään tulevaisuuden tekemisessä, tulevan määrittämisessä. On mentävä päin tulevaa, jotta sitä voi ohjata, korostaa Linturi asian tärkeyttä. Vaihtoehtoa ei ole. Jollet ole mukana, olet ulkona.

Tiedon hyödyntämisessä tulee mukaan mielikuvitus, jota tarvitaan tulevaisuuksien unelmoimiseen ja visioiden sanoittamiseen. Tietojohtamisen tilaisuudessa myös esiintynyt Mika Pantzar kuvasi osuvasti asiaa: tulevaisuuden ennustaminen edellyttää ymmärrystä siitä, että tämän päivän mielikuvitus on huomisen tulevaisuutta. Vaatii luovuutta, uskallusta ja hullujakin ideoita ruokkivaa yrityskulttuuria, jotta tämän päivän tiedolla onnistutaan kuvantamaan huomisen tulevaisuutta.

Osallistu tulevaisuuden määrittämiseen luomalla siihen liittyviä sanoja, määritelmiä ja konsepteja. Näiden ”tulevaisuuksien” edistäminen mm. viestinnän keinoin luo suuntaa toimialalle ja visionäärimainetta organisaatiolle. Tämä ns. tulevaisuuden sanoittaminen on yksi keskeisistä keinoista tulevaisuuden tekemisessä, ennustamisessa. Vallankäyttö perustuu juuri muutoksen sanallistamiseen, tiivisti Pantzar asian tärkeydestä.

Unelmoi ja hyödynnä tietoa tulevaisuuden tekemisessä.

 

M-Brain auttaa organisaatioita markkinoiden, asiakkaiden ja kuluttajien ymmärtämisessä usein eri keinoin. Esimerkiksi toimiala- ja kilpailijakatsaukset tarjoavat tietoa markkinoiden kehittymisestä ja alan uusista käytännöistä. Sosiaalisen median keskusteluista voidaan pyrkiä tunnistamaan hiljaisia signaaleja ja kulutusmuutoksia ennen niiden kehittymistä laajemmiksi trendeksi tai ilmiöiksi. Skenaarioanalyysin kautta voidaan mallintaa mahdollisia tulevaisuudenkuvia.
Mikko Dufva ja Mika Pantzar esiintyivät Tietojohtamisen teemapäivässä 17.5.2018.

Tilaa M-Brainin uutiskirje!

Haluatko saada viimeisimmät tiedot palveluistamme, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin sekä linkkivinkkejä tuoreimmista blogeistamme? Liity sähköpostijakelulistallemme.

Tervetuloa tutustumaan meihin myös LinkedInissä, Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close