Hyväksi johtajaksi ei synnytä

Jokaisella on mahdollisuus oppia johtamista ja tulla hyväksi johtajaksi

Vauvat syntyvät, eivät johtajat. Jokaisella on mahdollisuus oppia johtamista ja tulla hyväksi johtajaksi. Tähän kiteytyi yksi lokakuun alussa järjestetyn Nordic Business Forumin avainviesteistä. Helsingin Messukeskuksessa järjestetyssä tapahtumassa maailmanlaajuisesti arvostetut puhujat esittivät ideoita kattoajatuksenaan: vaikuttaminen. Joka oikeastaan avainsanana tulisi liittää jokaisen johtajan käsitesanastoon. Edellyttäähän se omaan toimintaympäristöön liittyvän olennaisen tiedon hallintaa onnistuneen päätöksenteon tukena.

Miten tulla arvostetuksi johtajaksi?

 

Suurin sparraaja johtamisen opetteluprosessissa oli kuuluisa johtamisen valmentaja John C. Maxwell, joka on myynyt yli 25 miljoonaa kirjaa 50 eri kielellä. Hänen mukaansa oppimiskäyrä arvostetuksi johtajaksi alkaa virallisen aseman saamisesta. Organisaatiokaaviossa saatat sijaita paikassa, jossa toiset on sijoitettu sinun jälkeesi. Kaaviossa alapuolellasi sijaitsevat henkilöt eivät kuitenkaan seuraa sinua sen vuoksi, että olet johtaja vaan lähinnä sen vuoksi, että yrityksen hierarkian perusteella heidän oletetaan niin tekevän. Ensimmäinen askel johtajaksi tulemisessa on aidon yhteyden luominen omaan tiimiin. Sen jälkeen tiimisi jäsenet seuraavat sinua omasta halustaan, eivätkä ulkopuolisen määrääyksen asettamasta velvollisuudentunnosta. Vähitellen roolisi johtajana kehittyy, koska sinua seurataan organisaatiolle sekä erityisesti ihmisille itselleen antamasi arvon vuoksi. Tavoitat johtajuuden huipun, kun seuraajasi tukevat ja kunnioittavat sinua omana itsenäsi edustamiesi arvojen kautta. Opetteluprosessi on valmis vasta silloin, kun johtaja on saavuttanut täyden ymmärryksen ympäröivästä kulttuurista sekä hänelle asetetuista odotuksista.

 

Pelottomuus ja empatia

 

Kreikkalaissyntyisen mediamoguli Arianna Huffingtonin mukaan tärkeimmät johtajuuteen liittyvät ominaisuudet ovat pelottomuus ja empatia. Huffington Postin lanseeraamisen myötä hänellä itsellään on todistettu ansioluettelo molempien ominaisuuksien hallitsemisesta. Uutis- ja blogisivustosta on tullut yksi luetuimmista ja linkatuimmista medioista maailmassa. Huffington onnistui todistamaan, että sosiaalinen media on todella mullistanut viestinnän kentän. Huffington Post toimii tästä ehkä parhaana esimerkkinä, ollen provosoiva, helppokäyttöinen ja täynnä rikasta sisältöä oleva media. Tämä Pulizer-palkittu päätoimittaja on tyytyväinen erityisesti empatian heijastumiseen mediansa kautta: vaikka elämme maailmanlaajuisesti vaikeita aikoja, Huffington Postin suosituin osio on hyvät uutiset (Good News), joka tarjoaa lukijoille inspiroivia tarinoita ja positiivisia näkökulmia kaikista uutiskategorioista.

 

Työkalut, strategia sekä olennainen tieto

 

Menestynyt teksasilainen yrittäjä Keith J. Cunningham on nostanut johtajuuden riman aivan uudelle tasolle hyödyntäen yli 40-vuotta kestänyttä uraansa liike-elämässä. Hänen johtoajatuksenaan on opettaa yritysten avainhenkilöille sellaisten työkalujen ja strategioiden käyttöä, joita he voivat hyödyntää liiketoimintansa pyörittämisessä ja kasvattamisessa. Toisin sanoen hän tarjoaa apua siihen, miten tehdään rahaa.

 

Cunningham on ekspertti kääntämään huonosti menestyvän liiketoiminnan menestyväksi kasvubisnekseksi. Mutta parhaillakaan työkaluilla tai perusteellisimmillakaan strategioilla menestystä ei saavuteta ilman olennaista tietoa. Cunningham käyttää esimerkkeinä lentokoneen ohjaamista ja hoidon määräämistä potilaalle. Kumpainenkin sisältää kohtalokkaat riskit, jos tekemiseen ryhdytään ilman tarvittavaa tietoa ja ymmärrystä siitä, kuinka tietoa käytetään päätöksenteon tukena. Lentokoneen pilotilla voi olla käytössään satojen indikaattorien tuottama valtava tietomäärä, joka on täysin hyödytön, jos osaamista olennaisen tiedon linkittämiseksi tiettyyn toimintaan ei ole. Toisaalta lääkäri ei voi määrätä potilaalle hoitoa vain potilaan oman arvion perusteella vaan tarvitsee diagnoosinsa pohjalle myös muita olennaisia tietoja. Lääkäri tekee potilaalle tarpeelliset testit ja analysoi tulokset asiantuntijoiden kanssa voidakseen hyödyntää kaiken saatavilla olevan tiedon oikean diagnoosin määrittelemiseksi. Tämä on myös Cunninghamin kaava liiketoiminnan menestymiseen.

 

Tullaksemme hyviksi johtajiksi, menestyäksemme like-elämässä ja tehdäksemme oikeita päätöksiä missä tahansa tilanteessa, tarvitsemme kaikki olennaista tietoa ja ymmärrystä. Muutoin voimme joutua pulaan. Tätä me M-Brainilla kutsumme tiedolla johtamiseksi.

 

Lue Jaakon alkuperäinen kirjoitus englanniksi “Leaders are not born – How to become a great leader?

 

Kuva: Arianna Huffington © Nordic Business Forum and Studio Kraft

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close