Infograafi: Tulevaisuuden yhteiskunnan jäljillä – apuna hiljaiset signaalit

Huomisen suunta kiinnostaa meitä kaikkia. Haluamme varautua muutoksiin ajoissa sekä olla mukana luomassa uutta oikealla hetkellä. Tulevaisuutta ei kuitenkaan pysty ennustamaan. Sen sijaan sen suuntaa voi ennakoida sekä varautua siihen erilaisin skenaarioin. Rakennusmateriaalina ennakointityölle toimivat muutosta ennakoivat merkit eli heikot signaalit.

 

Skenaarioiden lisäksi signaalit toimivat polttoaineena myös uuden luomiselle. Innovaatioiden syntyä edeltää usein yllättävistäkin suunnista saadut impulssit ja ärsykkeet. Parhaimmillaan signaalit synnyttävätkin uusia ajatuksia sekä avaavat uusia mahdollisuuksia yli sektorirajojen. Oman katsantokannan avartaminen kannattaa.

 

Mistä merkityksellisiä signaaleja voi löytää? Ja mistä signaalin tunnistaa merkitykselliseksi signaaliksi?

 

Signaalien puute ei liene ongelma – jokainen kohtaa niitä päivittäin kadulla kulkiessaan, netissä navigoidessaan, uutisia seuratessaan tai messuilla vieraillessaan. Haasteena on siis tunnistaminen. Huomiotaan kannattaa terästää aina kun kohtaa ihmetystä tai yllätystä herättävän asian. Tai kun törmää asiaan, joka voisi yleistyessään muuttaa arkea tai yhteiskuntaa merkittävästi. Signaalia voi myös testata siirtämällä sen sisältämän idean toiseen yhteyteen – näin voi syntyä jopa uusia innovaatioita. Joistakin signaaleista muodostuu ajan myötä trendejä, mutta kaikki eivät johda mihinkään. Mitkä jäävät jäljelle, selviää vasta jälkeenpäin.

 

Nousevaa muutosta ennakoivien signaalien tunnistamiseen tarvitaan avoimuutta ja valmiutta vastaanottaa uusia ajattelutapoja. Signaaleita on parasta kerryttää useista lähteistä, eri menetelmin, useiden henkilöiden myötävaikutuksella. Lisäksi seurannan on oltava jatkuvaa. Yksi signaali ei riitä. Ei myöskään yhden sektorin signaalit. Tarvitaan signaalivirta.

 

Toimituksellisen median signaalit saat käyttöösi esimerkiksi M-Brainin Tulevaisuuden yhteiskunta -katsauksen välityksellä. M-Brainin analyytikot poimivat katsaukseen systemaattisesti suomalaisesta mediakentästä merkitykselliset signaalit. 

 

Kirjoittanut Pirjo Viinamäki

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close