Insight apuna tulevaisuuden trendien löytämisessä

Insight apuna tulevaisuuden trendien löytämisessä

Raisio on erityisesti kasvipohjaisen ravinnon erityisosaamiseen keskittyvä konserni, joka pyrkii löytämään tulevaisuuden ruokatrendit jo ennen niiden syntymistä. Raision Market and Consumer Insight Specialist Juha Eltonen avaakin nyt tapoja, joiden avulla konserni pysyy jatkuvasti alati muuttuvien markkinoiden eturintamassa.

 

Raisio pyrkii jatkuvasti kartoittamaan kuluttaja– ja markkinakehitystä, erilaisia mega- ja makrotrendejä. Minun tehtävänäni on löytää nämä trendit ja antaa näistä insighteista ideoita Raision liiketoiminta-alueiden johdolle. Kerätystä tiedosta tehtävänäni on jalostaa heille ”mitä jos?” –tyyppisiä ajatuksia, kertoo Eltonen.

 

Kilpailuetua insight-mallin avulla

 

Eltosen rakentama insight-strategia perustuu kolmeen kulmakiveen: miehen pitkän linjan kokemukseen kuluttajamarkkinoista, datan keräämiseen ja lajitteluun M-Adaptive –ohjelmiston avulla sekä sen yhdistämiseen yrityksen omaan big dataan. Näin mahdollistetaan ilmiöiden kvantifiointi, kuten mikä olisi ilmiön tuoma liikevaihto tai hyöty brändille. Raisiossa insight-malli koetaan kilpailuetuna, sillä sen avulla voidaan ennakoida tulevia tapahtumia.

 

– M-Adaptive etsii internetistä ja sosiaalisesta mediasta, mitä jonkin tietyn aiheen ympärillä on kirjoitettu, tapahtuu, miten sitä kommentoidaan ja kuinka esimerkiksi kilpailijat toimivat.  Meillä tätä käytetään mahdollisten kehityssuuntien analysointiin, perinteiseen viestinnän seuraamiseen, kuten brändien, asioiden tai yrityksen seurantaan. Palvelua käyttävät niin liiketoimintojen ja liiketoiminta-alojen vetäjät, markkinointi kuin tuotekehityskin.

 

Yhteistyö Raision ja M-Brainin kanssa on kestänyt vuosien ajan, mutta insight-tyyppisiä palveluita on käytetty vasta pari vuotta. Eltonen osaa kuitenkin kertoa, että niitä tuotteita, joita on insightin avustuksella ideoitu, on jo tullut ja tulossa markkinoille. Eltosen oma suosikkituote Raisiolta on perinteikäs Elovenan kaurapuuro, mutta tämä mainitsee modernimpina suosikkeinaan saman tuoteperheen välipalarahkan sekä terveysvaikutteisen Benecol-jogurtin.

 

– Aikaisemmin eri liiketoiminta-alueet kartoittivat omien alojensa trendejä, tekivät omat kuluttajatutkimuksensa ja markkinoivat omia brändejään, mutta uusien työvälineiden myötä toimialaa voidaan tarkastella yleisemmin ja tieto saadaan kaikkien liiketoiminta-alueiden käyttöön. Osastokohtaisesti materiaalia hyödynnetään suunnittelussa sekä tutkimuksissa tai tutkimuskysymysten muodostamisessa. Tärkeimmät hyödyt kuitenkin tulevat innovaatioiden muodossa ja tuotekehityksen tueksi, sillä palvelu on yksinkertaisesti tuottoisa ideoiden lähde.

 

Palvelut tuovat säästöjä

 

Eltonen näkee insight-palveluiden osin korvaavan kuluttajatutkimusta, kuitenkin kulkien sen kanssa käsikkäin. Tutkittavat ilmiöt tulevat nyt yrityksen saataville big ja soft datana, kun aiemmin suuntauksia haettiin kuluttajilta itseltään. Nyt tietoa tulee näkyväksi ilman tutkimuksia, minkä Eltonen näkee tuovan myös säästöjä.

 

– Raisiolla käytössä myös lisäksi toimialaseuranta –palvelu, joka tuottaa tiiviin tietopaketin halutuista aiheista. Halutessaan kaikkeen pääsee tutustumaan syvällisemmin mukana tulleiden linkkien sekä taustalla olevan tietokannan kautta. Palaute liiketoiminnanjohdolta onkin ollut tästä hyvää. Palveluiden avulla uusia tuotteita on saatu liikkeelle, ideoita on kerääntynyt varastoonkin ja ymmärrys erilaisten kehityssuuntien vaikutuksesta yritystoimintaan on kasvanut. Siis tiedon jakautuminen organisaatiossa on tehostunut.

 

Vaikka palvelut ja tekniset ratkaisut ovatkin palvelleet Raisiota kiitettävästi Eltosen mukaan, on haasteitakin ilmennyt: kuinka muuttaa valtava määrä informaatiota jalostetuksi tiedoksi? Eltonen itse on ratkaissut ongelmaa jaottelemalla tietoa ennen sen jakamista organisaatiolle muun muassa M-Brainilta saamiensa konkreettisten esimerkkien avulla. Insight-tiedonkeruusta kiinnostuneille tämä oman alansa ammattilainen kehottaa katsastamaan M-Brainin konferenssit.

 

– Lontoossa järjestetty konferenssi tarjosi raikkaalla tavalla toteutettua asiantuntemusta ja siellä pääsi vaihtamaan ajatuksiaan muiden alaan vihkiytyneiden kanssa. Työskentelyssä M-Brainin kanssa on muutoinkin ollut startup –henkisyyttä, joustavaa, monipuolista ja avarakatseista meininkiä.

 

Kuva: Raisio

 

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close