Kilpailijoilta ideoita omaan some-viestintään

Sosiaalinen media on arkipäiväistynyt osaksi työelämää siinä määrin, että useimmilla organisaatioilla on jonkinlainen suunnitelma siitä, mitä somessa tehdä. Asiakkaita tavatessani huomaan, että ilmassa välillä kuitenkin leijuu ääneen lausumattomia kysymyksiä: teemmekö oikeita asioita, olemmeko mukana oikeissa sosiaalisen median kanavissa, jaammeko sopivia sisältöjä sopivissa some-kanavissa oikeaan aikaan oikealle yleisölle? Entä mitä ne kilpailijamme tekevät?

Some-viestintää voi hahmottaa usean eri osa-alueen kautta

 

Sosiaalisen median onnistumisia voi hahmottaa sitä kautta, miten hyvin eri tekemisen osa-alueet ovat organisaatiolla hallussa. Some-strategian suunnittelussa ovat keskeisessä asemassa organisaation yleisiä tavoitteita tukevat some-tavoitteet, kohdeyleisöjen ja relevanttien sosiaalisen median kanavien määrittäminen sekä aktiviteettien suunnittelu. Myös omistajuuskysymys on olennainen: sillä varmistetaan kuka mistäkin osa-alueesta some-strategian toteuttamisessa vastaa.

 

Strategiasuunnittelu tapahtuu sisäisesti, kun taas some-strategian jalkauttamisvaiheessa avataan ovi ulkomaailmaan. Tämä tapahtuu kuuntelemalla, osallistamalla ja osallistumalla itse kaksisuuntaiseen keskusteluun sekä mittaamalla ja analysoimalla tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta.

 

Hyvän idean alkulähde voi olla kilpailijasi

 

Samalla tavalla kuin hyvä kirjoittaja ammentaa oppia kokeneemmilta sanankäytön mestareilta, voivat organisaatiot kehittää some-viestintäänsä sidosryhmiensä tekemisiä seuraten. Kuten kirjoittamisessa, myös some-tekemisessä on tärkeää luottaa omaan tekemiseen. Sidosryhmiltä, kuten kilpailijoilta, voi kuitenkin saada luovia ideoita, joita soveltaa omaa toimintaansa tukemaan.

 

Mikäli yritys ottaa tarkempaan seurantaan vaikkapa kaksi kilpailijaansa, voi ainakin jommalta kummalta varmasti saada oppia omiin aktiviteetteihin jollakin sosiaalisen median osa-alueella. Esimerkiksi: missä some-kanavissa kilpailijat ovat aktiivisia ja kuinka usein eri tilejä päivitetään, minkälaisia teemoja kilpailijat nostavat esiin? Onko kilpailijoilla pääpaino omien tuotteidensa promoamisessa, mielipidejohtajuuden tavoittelemisessa toimialalla vai keskittävätkö he paljon energiaa kuluttajien osallistamiseen markkinointikampanjoiden avulla?

 

Sosiaalinen media tarjoaa valtavasti tietoa, jota tulkitsemalla voi parantaa myös omaa some-viestintäänsä tukemaan paremmin organisaation tavoitteita. Uusi idea saattaa yllättää silloin kun sitä vähiten odottaa. Kimmokkeena idealle voi toimia sosiaalisen median sisältöanalyysi: mikä kilpailijoilla toimi tai ei toiminut, kuinka he saivat asiakkaansa innostumaan?

 

M-Brain tarjoaa erilaisia mediaseurantapalveluja ja media-analyyseja myös sosiaaliseen mediaan liittyen. Ota meihin yhteyttä!

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close