KL Debatti: Tiedolla johtaminen ei ole ainoastaan it-alan kohtalonkysymys (16.3.2015)

"Rekrytointitarpeemme on jatkuva, ja olemme lisänneet ohjelmistokehittäjiä, konsulttiosaamista ja analytiikka-ammattilaisia", it-palvelutalo Solitan toimitusjohtaja Jari Niska sanoo it-alan ja digitalisaation etenemisestä kertovassa jutussa (“It-ala palkkaa lisää käsipareja”, KL 4.2.). Samassa yhteydessä Ohjelmistoyrittäjien toimitusjohtaja Rasmus Roiha nimeää it-alan keskeiseksi ongelmaksi huippuosaajien löytymisen.

 

Niskan ja Roihan mielipiteisiin on helppo yhtyä. Digitalisaatio ja sen mukanaan tuoma Big Data eli tiedon vallakumous mullistavat kaikki toimialat. Sen vuoksi onkin virheellistä nähdä tiedon analysointi yksinomaan – tai edes pääasiassa – teknologia-alan haasteena.

 

Tiedon hyödyntäminen on 2010-luvun suurin johtamisen megatrendi, joka on mullistamassa sekä yritysten että julkishallinnon toiminnan. Avainasemassa suurten datamassojen keräämisessä ja analysoinnissa eivät kuitenkaan ole it- ja teknologiayritykset.

 

Mitä tärkeämmäksi tiedolla johtaminen muodostuu, sitä strategisemmassa roolissa tiedon analysointi on organisaatioiden toiminnassa – ja sitä selkeämmin se on niiden omalla vastuulla. Tiedon hyväksikäyttöä ja tiedolla johtamista voi pitää jopa koko suomalaisen liike-elämän ja yhteiskunnan kohtalonkysymyksenä. Analytiikka-ammattilaisista tulee pian pulaa yhteiskuntamme kaikilla osa-alueilla ellei tiedon analysointiin keskittyvään koulutukseen ja tutkimukseen panosteta lähivuosina runsaasti lisää resursseja.

 

It-alan tärkeänä roolina tulee jatkossakin olemaan tietomassojen keräämisen, varastoinnin ja analysoinnin tekninen fasilitointi. Omassa tärkeässä roolissaan ovat myös edustamani yrityksen kaltaiset toimijat, jotka tuottavat työkaluja ja konsultointipalveluita tiedon keräämiseen ja analysointiin sekä osallistuvat aktiivisesti strategisiin kansallisiin Big Data –tutkimusohjelmiin, kuten Data2Intelligence.

 

Parhaallakaan tiedolla kuitenkaan ole mitään arvoa ellei se vaikuta johdon päätöksiiin. Strategista johtamista ei myöskään voi ulkoistaa. Tämän vuoksi organisaatiota koskevan tiedon analysointi tulee aina olla viime kädessä sen omalla vastuulla.

 

Kirjoittanut: Kimmo Valtonen, vt. toimitusjohtaja, M-Brain

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close