Markkinatieto on arvokkainta, kun sitä sovelletaan oikein

Markkinatiedon oikeanlainen hyödyntäminen on yrityksille usein elintärkeää. Jos oleellista tietoa ei onnistuta keräämään, analysoimaan ja jakamaan oikeille henkilöille, kun he sitä eniten tarvitsevat, seuraukset voivat näkyä myynnin laskuna tai yllätyksinä esimerkiksi toimitusketjussa. Esimerkiksi monet suuret kansainväliset yritykset ovat saaneet julkisuudessa negatiivista huomiota valittuaan toimittajikseen ympäristöä laiminlyöviä toimijoita tai osoittamalla ymmärtämättömyyttä asiakkaiden kulutuskäyttäytymisestä.

 

Markkinatiedolla tarkoitetaan yritysten toiminnan kannalta relevanttia informaatiota, joka on kerätty, kuratoitu ja analysoitu auttamaan johtoa päätöksenteossa. Markkinatiedon avulla voidaan kartoittaa esimerkiksi liiketoiminnan riskejä ja mahdollisuuksia sekä kehittää niiden pohjalta yrityksen strategiaa.

 

Markkinatieto on arvokasta vain, jos sitä osataan soveltaa oikein. Suomessa oiva esimerkki kulutuskäyttäytymisen ja tarjolla olevien kanavien ymmärryksen laiminlyönneistä on perinteisen kaupan alan viimeaikainen painiskelu digitaalisten markkinapaikkojen kanssa. Jo useita vuosia sitten oli nähtävissä, että ulkomaiset ketjut pääsevät Suomen markkinoille muutakin reittiä kuin rakentamalla suuria kauppahalleja kehätien varteen.

 

Kirjoittanut Paul Clarke
Lue Paul Clarken englanninkielinen kirjoitus kokonaisuudessaan täältä.

 

Me M-Brainilla autamme määrittämään, mihin asioihin kannattaa markkinatiedon osalta keskittyä ja miten markkinatietoa voidaan parhaiten hyödyntää päätöksenteossa. Ota yhteyttä, kuulemme mielellämme lisää juuri sinun organisaatiosi tietotarpeista.

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close