Miten vastata markkinoiden uusiin haasteisiin?

Ole rohkea ja riko rajoja. Sen viestin M-Brain haluaa välittää kesäkuun alussa järjestettävässä kansainvälisessä Market Intelligence -konferenssissa Amsterdamissa.

 

Maailma muuttuu jatkuvasti, ja yhä nopeammin. Pysyäkseen mukana kehityksessä yritykset kokeilevat rohkeasti uutta ja astuvat totuttujen rajojen yli. Tässä relevantin markkinatiedon tärkeys korostuu. Mitä paremmin ymmärretään markkinoiden muutoksia, kilpailijoiden liikkeitä, kuluttajakäyttäytymistä ja asiakkaiden toiveita, sitä paremmin yritykset voivat valmistautua tulevaisuuteen.

 

Tarve markkinatiedon ammattilaisista tulee kasvamaan ja heidän tehtäväkenttänsä laajenee. Markkinatieto-osaajien täytyy pystyä käsittelemään valtavia määriä dataa ja yrittää sen avulla ennakoida tulevaisuutta sekä analysoida erilaisia skenaarioita. Liiketoimintatiedon ammattilaiset eivät ole enää pelkkiä tiedon tarjoajia, vaan heiltä odotetaan yhä enenevissä määrin myös neuvoja ja ratkaisuja.

 

Kaikki tämä vaatii uusia menetelmiä, työkaluja, näkemyksiä – ja mikä tärkeintä – rohkeutta ja uskallusta kokeilla uutta. M-Brainin järjestämä konferenssi vastaa tähän haasteeseen.

 

Kirjoittanut Joost Drieman

 

Lue Joost Driemanin englanninkielinen blogikirjoitus kokonaisuudessaan täältä.

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close