Muovi uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaajana

M-Brain - Muoviin liittyvän uutisoinnin seuranta

EU:n ”pillikielto” eli kertakäyttömuovijätettä rajoittava direktiivi on kuuma keskustelunaihe, jota myös M-Brainin asiantuntijat ovat seuranneet aktiivisesti. Se kytkeytyy yleiseen huoleen maailman merien roskaantumisesta. Joidenkin arvioiden mukaan valtamerissä on yli 5 triljoonaa muovikappaletta, ja joka vuosi mereen päätyy 5-13 miljoonaa tonnia muovia. Valtaosa, noin 86 prosenttia, EU:n rannoille ajautuvasta roskasta on kertakäyttöisiä muovituotteita.

Rajoitukset avaavat uusia mahdollisuuksia

Kertakäyttöisten muovituotteiden myynti on siis tarkoitus kieltää EU:ssa, jos tuote on mahdollista valmistaa vaihtoehtoisista materiaaleista. Varsinaisella kieltolistalla ovat esimerkiksi kertakäyttöiset lautaset, ruokailuvälineet, mehupillit, muovikassit sekä vanupuikot. Kiellon on määrä astua voimaan EU:ssa jo vuonna 2021. (Lue lisää)

EU:n ”pillikielto” paitsi rajoittaa tiettyjen nykyisin yleisten tuotteiden tuotantoa ja myyntiä, se myös avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi Kotkamills on markkinoinut muovitonta kuppikartonkiaan kesästä 2018 asti.

Olemmekin monella tavalla uusien materiaali-innovaatioiden kiehtovalla ajanjaksolla. Erilaiset uudet materiaalit yhdistävät esimerkiksi muovien ja kuitutuotteiden ominaisuuksia ja muuttavat yksipuolista ajatusta perinteisesti toisistaan eroteltavista materiaalityypeistä.

Samaan aikaan haasteet materiaalien kierrätettävyydelle kasvavat. Esimerkiksi Paptic kehittää muovinkaltaista paperimateriaalia tavoitteenaan olla ”pakkausmaailman Gore-Tex”.

Asennemuutoksen voima globalisaation palapelissä

Tiedämme, että maailmanlaajuinen verkottuminen eli globalisaatio on kiistämätön tosiasia. Globalisaatiosta on tunnetusti sekä hyötyä että haittaa. Se ilmenee ja vaikuttaa monella tavoin politiikassa, taloudessa, kansainvälisessä kaupassa, kulttuurissa, liikenteessä, matkailussa ja ympäristön laadussa.

Davosin talousfoorumissa 22. tammikuuta korostettiin, että globalisaation 4.0-version täytyy olla enemmän ihmiskeskeinen, kaiken kattava ja kestävä. Nuorten yrittäjien ja vaikuttajien täytyy tuoda globalisaatiokehitykseen mukaan aito asennemuutos ja meidän kaikkien on kuunneltava nuoria.

Z-sukupolven, eli 1990-luvun puolivälin jälkeen tai 2000-vuosikymmenen alussa syntyneiden, arvioidaan käyttäytyvän passiivisemmin ja noudattavan aiempia sukupolvia enemmän normeja, vaikka elektroniikan ja tietoverkkojen saatavuus on heille syntymästä lähtien arkipäiväisempää. Toisin sanoen he ovat passiivisia individualisteja, jotka arvostavat yhteiskunnan normihierarkiaa. Normien lisäksi Z-sukupolvi saattaa omaksua yhteiskunnallisen yrittäjyyden osaksi omaa arvopohjaansa.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys tarkoittaa yrityksiä, jotka toimivat markkinoilla yrityksinä, mutta asettavat samaan aikaan yhteiskunnalliset tavoitteet voitonjaolle. Käsite on nopeasti yleistymässä Amerikasta Eurooppaan. Näin ollen tulevaisuus näyttää hyvältä: lainsäädännön kehitys sekä yhteiskunnallinen yrittäjyys ohjaavat tulevien kuluttajien arvovalintoja.

Myös komission ”pillikiellon” taustalla on ison asennemuutoksen läpivienti. Ympäristöä, erityisesti meriä ja niiden ekosysteemiä kuormittavat kertakäyttöiset muoviroskat ovat kerskakulttuurin ja -kulutuksen tuotteita. Jokainen meistä voi vaikuttaa luontoa kuormittavaan kulutukseen omilla valinnoillaan, mutta ”pillikielto” ohjaa kulutusta vähemmän ympäristöä kuormittaviin materiaalivalintoihin.

Vastuullisuus ajaa myös M-Brainin liiketoimintaa

Myös M-Brain haluaa olla mukana edistämässä vastuullisuutta yhteistyössä yritysten, kuluttajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteenamme on tukea laadukasta tiedolla johtamista, mikä puolestaan mahdollistaa uudet innovaatiot esimerkiksi kiertotalouteen, kestävään kehitykseen ja materiaalitehokkuuteen liittyen.

Muovi liittyy monen yrityksen liiketoimintaekosysteemiin. Me M-Brainilla tunnistamme ja arvioimme muoviin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia jatkuvasti, ja voimme auttaa myös sinua luovimaan muoviin liittyvän uutis- ja tutkimustiedon keskellä. Voimme aloittaa yhteistyön esimerkiksi seulomalla globaalista aineistosta nimenomaan sinua kiinnostavat muoviuutiset. Jos haluat lisätietoa, ota rohkeasti yhteyttä: Sonja Martkainen, SVP Market Intelligence, M-Brain.

Tiesitkö, että Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio pääsivät joulukuussa 2018 sopimukseen, jossa pakkauksista 65 prosenttia kierrätetään vuoteen 2025 mennessä ja 70 prosenttia vuoteen 2030 mennessä? Lisäksi muovipakkausten kierrätystä on nostettava 55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Kirjoittajat:
Sonja Martikainen, SVP Market Intelligence
Soile Mäkinen, strategisten analyysien konsultti
Pirjo Viinamäki, vanhempi analyytikko

M-Brainin asiantuntijoiden kirjoittama muovikysymyksiin keskittyvän M-Brainin White Paperin pääset lukemaan täältä.

Tietolähteet ja lisätietoja:
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_fi.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-brochure.pdf
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/EUn_komissio_tarttui_muoviongelmaan(45742)
http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Kiertotalous
https://www.sitra.fi/blogit/eusta-muovin-vaihtoehtojen-karkikehittaja/

Kuva: Shutterstock

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close
M-Brain.com