Näin saat media-analyysista enemmän irti

strategic-intelligence-tools - M-Brain

Yksinkertaiset kuvaajat organisaatiosi medianäkyvyydestä auttavat mittaamaan julkisuuspiikkejä ja näkyvyyden volyymiä. Jos haluat siirtyä näkyvyyden raportoinnista analyysiin ja tietää, mitä saamasi huomion taustalla on, ota nämä kolme vinkkiä huomioon.

1. Tee pitkän aikavälin suunnitelmia

Käytä media-analyysia apuna viestinnän mittaamisessa ja pitkän aikavälin suunnittelussa. Media-analyysin avulla näet, miten viestintä- ja markkinointitoimenpiteet ovat onnistuneet ja voit tehdä tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Yksi eniten kiinnostusta herättävistä mittareista on julkisuuden sävy. Onko organisaatiotasi käsitelty negatiivisessa vai positiivisessa valossa? Ihmistyö on yhä kaikista luotettavin tapa tulkita keskustelun sävyä, sillä analyytikot osaavat ottaa huomioon myös esimerkiksi sarkasmin ja kulttuurisen kontekstin.

Media-analyysia kannattaa hyödyntää myös proaktiivisessa viestinnässä sekä oikeiden keskusteluiden löytämisessä ja niihin osallistumisessa. Onko yrityksenne tavoitteena profiloitua myös konsultatiivisena yhteistyökumppanina sen sijaan, että se toimitte vain ratkaisujen ja tuotteiden toimittajana? Tässä tapauksessa tarvitsette analyysin siitä, kuka teistä ja tuotteistanne puhuu julkisuudessa ja millaisena yrityksenä profiloidutte mediassa. Medi-analyysin avulla voitte löytää myönteisten kokemusten äänitorveksi – itsenne lisäksi – myös asiakkaitanne.

2. Analysoi yksittäisiä tapahtumia ja teemoja

Ad hoc -tapauksilla on oma paikkansa media-analyysissa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi kriisit, kampanjat, tuotelanseeraukset ja uudet nimitykset. Kun vaalit lähestyvät, vaaleissa käsiteltävien teemojen seuraamisesta voi olla hyötyä. Ketkä esimerkiksi osallistuvat innokkaimmin keskusteluun energiapolitiikasta ja missä kanavissa he vaikuttavat?

3. Räätälöi analyysit ja keskustele niistä säännöllisesti

M-Brain kustomoi media-analyysit aina asiakkaiden kulloistenkin tarpeiden mukaisesti. Mietitkö millaista julkisuutta kilpailijat saavat meihin verrattuna? Entä kannattaako meidän satsata muihin osa-alueisiin kuin kilpailijat, jotta saamme äänemme kuuluviin mediassa? Haluatko seurata kilpailijoitasi, mutta kustannukset huolettavat? Jos tarvitsette benchmarkkausta kilpailijoihin, yksi räätälöinnin vaihtoehto on seurata kilpailijoita vain tärkeimmissä medioissa, ja analysoida omaa julkisuutta laajemmin. Analyysin tulokset esitetään usein asiakkaille henkilökohtaisesti. Se on samalla mainio tilaisuus keskustella viestinnän ja markkinoinnin onnistumisista ja haasteista organisaation ulkopuolisen kokeneen analyytikon kanssa.

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close