Paikkansapitävän tiedon merkitys päätöksenteossa

Nopea muutostahti niin yhteiskunnassa kuin liike-elämässäkin näkyy kaikkialla teknologiassa, uusissa ilmiöissä ja ehkäpä kaikkein selkeimmin tiedolla johtamisessa. Päätöksenteon pohjana käytetty tieto uhkaa vanhentua ja vääristyä. Uutta dataa syntyy koko ajan, mutta uusimman asiantuntijatiedon hyödyntäminen on haaste organisaatioille. Liiketoiminnan jatkuva seuranta ja laadukas tiedon analysointi varmistavat, että päätöksenteko pohjaa paikkansapitävään tietoon.

Säännöllisesti otsikoissa esiintyy joku merkittävä kehitysprojekti, joka on muuttunut rahaa syöväksi katastrofiksi ilman kouriintuntuvia hyötyjä. Tällaiset projektit eivät ole saavuttaneet niille tarkoitettuja päämääriä, ja ne ovat harhautuneet alkuperäisistä tavoitteistaan. Usein syynä on paikkansapitämättömän ja vanhentuneen tiedon käyttö päätöksenteossa.

Vanhentunut ja vääristynyt data

Aiemmin tiedolla johtamiseen keskittyneessä teemapäivässä suomalainen informaatioguru Jyrki Kasvi kritisoi sitä, että päätökset tehdään sokeina ja esimerkiksi politiikassa monet päätökset pohjautuvat pahasti vanhentuneeseen tietoon.

On ehkä hieman yllättävää, että tähän maailmanaikaan, kun käytössä on runsas valikoima tiedon mittaus- ja keräysmenetelmiä, tiedon saanti päätöksenteon tueksi kestää niin kauan. Käytetäänkö oikeita mittareita vai aiheutuuko ongelma vaikeudesta ymmärtää sinänsä saatavissa olevaa dataa ja signaaleja? Toisaalta niukan tiedon ongelma on jatkuvasti läsnä muodossa tai toisessa: tuskin koskaan on tilannetta, jossa käytettävissä olisi liikaa tai liian tuoretta tietoa.

Vanhentuneen datan ohella tieto voi olla myös vääristynyttä ja väritettyä. Vaikuttajaorganisaatiot ja lobbarit pyrkivät edistämään agendojaan tuomalla päätöksentekoon tietoa hyödynnettäväksi. Tiedon runsaus ja sen lukuisat eri lähteet vaikeuttavat relevantin tiedon tunnistamista.

Futuristi M. Wilenius on esittänyt, että vakiintuneet rakenteet kuten hyvä veli -verkostot ja edunvalvontajärjestöt tulisi hylätä, koska ne osaltaan aiheuttavat datan vääristymistä. Tulevaisuusvisioiden ja päätösten tulisi perustua vain ja ainoastaan totuudelliseen ja riippumattomaan asiantuntijatietoon.

Tiedon jatkuva päivittäminen

Minkä tahansa projektin onnistumisen ehto on, että sitä määrittävä tieto on ja pysyy paikkansapitävänä. Merkittävin haaste on ehkä tiedon pitäminen validina ajan kuluessa. Projektin alussa data ja siitä seuraavat faktat saattavat olla hyvinkin ajan tasalla, mutta projektin edessä liiketoimintaympäristössä tai kysynnässä saattaa tapahtua muutoksia, jotka vaikuttavat suoraan projektin elinkelpoisuuteen.

Parhaassa tapauksessa päätöksentekijöillä on jatkuvasti käytössään relevanttia, validia ja reaaliaikaista tietoa, johon voivat päätöksensä perustaa. Näin ollen liiketoimintaympäristön seuraaminen ja viimeisimmän tiedon ja sen vaikutusten analysoinnin tulisi olla jatkuva prosessi. Tällöin päätöksenteon raaka-aine pysyy paikkansapitävänä sekä reaaliaikaisena ja tulevaisuusvisio pysyy kirkkaana (olettaen tietenkin, että johto tietää mitä tekee).

Projektinhallinnan tulisi olla riittävän ketterä, jotta prosesseja voidaan tarvittaessa säätää. Tarvittaessa täytyy olla rohkeutta tehdä rajujakin muutoksia.

Asiantuntijatiedon jalostaminen

Entäpä kysymys todellisesta, riippumattomasta asiantuntijatiedosta. Sitä halutaan, mutta mistä sitä saa? Kuka tai mikä taho voi parhaiten edustaa totuudenmukaista asiantuntijatietoa? Jokaisen organisaation tulee jatkuvasti kysyä tätä itseltään. Näin ainakin ollaan oikealla tiellä vastauksen löytymistä ajatellen.

Viime vuosina poliittisten päätösten kärkihanketta on eittämättä edustanut sote-uudistus. Julkisessa keskustelussa on esitetty kirjavia näkemyksiä, mielipiteitä ja ”faktoja” hankkeesta ja sen päätösten vaikutuksista ihmisten elämään. Nyt kun hanketta ollaan runnomassa läpi päätöksenteossa, voi vain toivoa, että herra Sipilä on päätösten pohjaksi osannut jalostaa esiin tähdellisen asiantuntijatiedon.

Kuva: Maxime Le Conte des Floris / Unsplash

Tilaa M-Brainin uutiskirje!

Haluatko saada viimeisimmät tiedot palveluistamme, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin sekä linkkivinkkejä tuoreimmista blogeistamme? Liity sähköpostijakelulistallemme.

Tervetuloa tutustumaan meihin myös LinkedInissä, Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close