Puolueiden puheenjohtajat sosiaalisessa mediassa

Lämmittelynä lähestyville eduskuntavaaleille tutkailimme kahden viikon ajan, 23.2.–9.3., kahdeksan hallitus- ja oppositiopuolueen puheenjohtajan näkyvyyttä avoimilla Facebook-sivuilla sekä Twitterissä.

Stubb näkyvin, Haglund ja Arhinmäki puolueitaan suurempia

 

Selvästi eniten Facebook-huomiota sai pääministeri Alexander Stubb. Muiden puoluejohtajien saama näkyvyys oli suhteellisen tasaista – toiseksi eniten mainintoja kerännyt keskustan Juha Sipilä mainittiin kaksi kertaa useammin kuin vähiten Facebook-mainintoja saanut kristillisdemokraattien Päivi Räsänen.

 

Twitterissä pääministeri Stubbin näkyvyys oli omaa luokkaansa. Paljon Twitter-näkyvyyttä sai myös Paavo Arhinmäki, jonka yleisöluvut, 59 000 Twitter-seuraajaa, kalpenevat ainoastaan pääministeri Stubbin 191 000 seuraajalle. Arhinmäen Twitter-yleisö myös osallistui aktiivisesti keskusteluun.

 

Huomionarvoisaa on, että Haglundin ja Arhinmäen sosiaalisen median näkyvyys oli selvästi heidän edustamiensa puolueiden kokoluokkaa suurempi.

 

Päähuomioina sosiaalisen median datasta nousivat esiin puolustuspolitiikan kiinnostavuus päivän polttavana aiheena, televisio-ohjelmiin tai muihin tapahtumiin osallistumisen kerrannaisvaikutukset sosiaalisen median näkyvyyden tuojana sekä ehdokkaiden erilaiset tavat kommunikoida ”kilpailijoille” viestiessään.

 

  • Stubb leikkaa

Jakson jaetuimpiin uutisiin sosiaalisessa mediassa kuuluivat pääministeri Stubbin julkistamat leikkauslistat: pääministeri paljasti viisi konkreettista säästökohdetta.

 

  • Puolustuspolitiikka pinnalla

Puolustusministeri Carl Haglundin saama suuri näkyvyys kertoi puolustuspolitiikan olevan tällä hetkellä kuuma aihe kansalaisten keskuudessa. Jakson jaetuimpiin kannanottoihin etenkin Facebookissa kuuluivat Haglundin kommentit ulkomaalaisten tekemistä kiinteistökaupoista Suomessa. Haglundin mielestä valtion pitäisi voida lunastaa strategisesti tärkeitä kohteita itselleen tai estää niiden myyminen.

 

  • Tv-esiintymisistä kerrannaisvaikutuksia

Osallistuminen erilaisiin tapahtumiin lisäsi selvästi puoluejohtajien saamaa sosiaalisen median näkyvyyttä. Ville Niinistön ja Paavo Arhinmäen Facebook-näkyvyyttä kasvatti heidän mukanaolonsa ympäristöjärjestöjen organisoimassa suuressa energiaväittelyssä. Twitterissä puolestaan huomioitiin laajasti Carl Haglundin ja Juha Sipilän helmikuiset esiintymiset MTV3:n El Crew -ohjelmassa.

 

M-Brain_Sanapilvi Carl Haglundin Twitter-näkyvyydestä

Sanapilvi Carl Haglundin Twitter-näkyvyydestä. Venäläisten tekemien kiinteistökauppojen ohella puolustusministerin osallistuminen MTV3:n El Crew -ohjelmaan toi runsaasti näkyvyyttä.

 

  • Piikittelevä Paavo

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki profiloitui ironisena sanankäyttäjänä ja muita puoluepoliitikkoja haastavana. Stubbia Arhinmäki kiitteli rehellisyydestä ja avoimuudesta: ”kokoomus on nyt selkeästi tuonut ilmi sen, että se haluaa leikata kaikkein köyhimmiltä niin Suomessa kuin maailmassa”, Arhinmäki lausui.

 

  • Erikoisia kehuja jakava Ville

SDP:n Antti Rinne sai Facebook-näkyvyyttä puolustaessaan sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa sekä nostaessaan esiin ympäristön pilaantumisen maailman suurimpana ongelmana. Rinnettä ennätti kehumaan vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö.

 

M-Brain_Antti Rinne

Suorat kehut eivät ehkä kuulu puoluepoliitikkojen kommunikointikulttuuriin, mutta erikoisia kehuja voidaan antaa.

 

Kirjoittanut Topi Laakso

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close