Sisäisen sosiaalisen median käyttö yrityksen toimintakulttuurin parantajana

Sisäisen sosiaalisen median hyödyntäminen henkilöstön osallistamisessa

Blogikirjoituksessaan Topi Laakso tarkastelee yrityksen sisäisen sosiaalisen median hyödyntämistä henkilöstön osallistamisessa.

 

Yrityksen sisäisen sosiaalisen median merkityksen kasvu pohjautuu osaltaan muuttuneisiin tapoihimme kommunikoida. Ihmisen tarve saada arvostusta ja tunnustusta tekemisilleen ei ole muuttunut, mutta nykypäivänä myönteistä palautetta saadaan yhä useammin sosiaalisen median kautta. On perusteltua olettaa, ettei tämä tunnustuksen saamisen tarve rajoitu vapaa-aikaan, vaan tulee heijastumaan enenevissä määrin myös työelämään.

 

Sisäisen sosiaalisen median tavoitteena on yrityksen sisäisen viestintäkulttuurin, ja tätä kautta yrityksen toiminnan parantaminen. Sisäisen sosiaalisen median käyttö auttaa parhaiden käytäntöjen luomisessa ja yrityksen siirtymisessä hierarkkisesta kohti työntekijälähtöisempää toimintakulttuuria. Modernin kommunikointikulttuurin omaksuminen voi myös auttaa lahjakkaiden nuorten rekrytoinnissa ja yrityksen piilevien työntekijäkykyjen havaitsemisessa.

 

Sisäisen sosiaalisen median onnistunut hyödyntäminen työelämässä edellyttää sekä omistajuuden ottamista kyseisestä projektista että avointa kommunikointikulttuuria.

 

 

Lue Topin alkuperäinen englanninkielinen kirjoitus kokonaisuudessaan: “Engaging employees via internal social media“.

 

Oletko kiinnostunut lukemaan lisää sosiaalisesta mediasta? Lataa englanninkielinen white paperimme “The European Social Media Survey“.

 

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close