Some-seuranta: Demittäjät valmiita leikkaamaan kehitysavusta ja maahanmuuttajien etuuksista

M-Brain seurasi, minkälaisia ajatuksia Demi-lehden lukijat, demittäjät, esittivät hallituksen leikkauskohteista sosiaalisessa mediassa. Keskustelu oli hyvin vilkasta ja eriäviä mielipiteitä esitettiin, mutta kokonaisuutena demittäjien käsityksiä voi kuvailla enemmän oikeisto- kuin vasemmistolaisiksi.

 

”Suomen suurimman nuorten naisten yhteisön”, Demi-lehden, voi katsoa merkittäväksi mielipidevaikuttajaksi kohderyhmässään, joksi se ilmoittaa 12-19 –vuotiaat nuoret naiset. Lehden lukijamäärä on noin 127 000 ja Facebookissa sillä on yli 64 000 tykkääjää. Demittäjä-nuorten mielipiteitä tutkittiin analysoimalla lehden keskustelupalstan aktiivista ajatustenvaihtoa, jossa osallistujat esittivät omia ehdotuksiaan säästökohteiksi. Kaiken kaikkiaan läpi käytiin neljä keskusteluketjua ja muutama sata kommenttia.

 

Asenteet yllättävän kovia

 

Nuorten kannanotoissa kaikkein suosituimmiksi leikkauskohteiksi nousivat kehitysapu, kansanedustajien palkat sekä ”maahanmuuttajien ja pakolaisten tuet”. Muita usean maininnan saaneita leikkauskohteita olivat yritystuet, maataloustuet, Kreikka sekä ”turhat byrokraatit ja säännöt”.

M-Brain_some-seuranta2

M-Brain_some-seuranta3

Kaiken kaikkiaan ehdotukset leikkauskohteiksi olivat usein hyvin konkreettisia ja suurin osa kommentoijista perusteli näkemyksiään huolella. Kansanedustajien palkkojen leikkaamisen yhteiskunnalliset hyödyt jakoivat mielipiteitä. Keskustelijoissa oli sekä Suomen julkisen sektorin puolustajia että sitä tehottomuudesta arvostelevia kirjoittajia.

M-Brain_some-seuranta4

 

Sunnuntailisien leikkaussuunnitelmille ymmärrystä

 

Hallituksen suunnittelemat, ja sittemmin peruuttamat, aikeet leikata sunnuntailisiä saivat nuorten keskuudessa ymmärrystä. Aiheeseen keskittyneessä keskusteluketjussa puolet kommentoijista olisi ollut valmis lisien leikkaamiseen ja kolmannes vastusti leikkaamista. Loput kommentoijat ymmärsivät sekä leikkaustarpeen että lisien olemassaolon tärkeyden tai eivät ottaneet asiaan kantaa. Yleisesti sunnuntailisien leikkaamiseen oltiin valmiimpia ns. hanttihommissa, joiksi demittäjät ymmärsivät esimerkiksi kaupan kassan työt. Sen sijaan hoitoalalta leikkaamista vastustettiin.

 

Nuorten mielipiteet olivat usein hyvin jyrkkiä ja voimakkaasti ilmaistuja, mikä on toki muutoinkin ominaista sosiaalisen median keskustelulle. Kevyempien Demi-aiheiden joukossa hallituksen leikkaussuunnitelmien herättämä kiinnostus oli suurta. Keskustelijoiden joukosta löytyy tämän analysoinnin perusteella useita yhteiskunnallisista aiheista innostuneita demittäjiä.

 

Kirjoittanut Topi Laakso

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close