Sosiaalisen median tieto kaikkien iloksi

Sosiaalisen median tieto kaikkien iloksi

Sosiaalisesta mediasta on tullut osa arkeamme. Ymmärrys sosiaalisen median lainalaisuuksista ja hyödyistä organisaation päätöksenteolle on kuitenkin joskus puutteellista. Puutteet ominaispiirteiden hahmottamisessa aiheuttavat yksilöille ja organisaatioille sekä potentiaalisia että hyvin todellisia some-kriisejä.

Sosiaalisen median lainalaisuuksien sisäistämisen tärkeys

 

Some-kriisi saattaa yllättää vaikkapa silloin kun yrityksen työntekijä suutuksissaan julkaisee työnantajaansa arvostelevan twiitin. Sosiaalisessa mediassa kaikki kertautuu – niinpä kriittinen twiittikin saattaa tavoittaa paljon suunniteltua vastaanottajajoukkoa suuremman yleisön ja toimia näin katalyyttinä kriisille. Organisaatio, jolla on selkeät säännöt sen suhteen mitä työntekijät saavat ja eivät saa somessa tehdä, välttää kriisin todennäköisemmin kuin organisaatio ilman suunnitelmaa.

 

Sisältö on kuningas myös sosiaalisessa mediassa. Mikäli viestintä ei ole riittävän kiinnostavaa tai jos markkinointia tehdään vain myyntiluvut mielessä, jää potentiaalisten asiakkaiden osallistumisen taso vähäiseksi. Viestinnän on oltava aitoa, rehellistä ja maanläheistä. Luovuutta ja koukkuja tarvitaan, jotta myös arkipäiväisiin aiheisiin saadaan innostavia kulmia.

 

Sosiaalinen media koko organisaation tukena

 

Sosiaalisen median erityispiirteiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta sen tarjoama koko informaatiopotentiaali pystytään hyödyntämään kun organisaatio suunnittelee tulevia toimenpiteitään. Sosiaalisen median monitoroinnista hyötyvät markkinoinnin ja viestinnän yksikköjen ohella myös myynti, asiakaspalvelu, HR sopivia työntekijäkandidaatteja kartoittaessaan tai teknologiaosasto kuluttajien mieltymyksiä selvittäessään.

 

Olennaista on tietää, mitä sosiaalisen median toiminnalla tavoitellaan. Some-tavoitteiden tulee tukea organisaation yleisempiä tavoitteita, sen olemassaolon syytä. Lisäksi informaation tulee virrata vapaasti organisaation sisällä. Kun kaikki pääsevät osallisiksi tiedosta ja ymmärtävät tavoitteet, ei sosiaalisen median tekemisestä tule harvojen ja valikoitujen salatiedettä.

 

Informaatio ohjaa toimintaa

 

Sosiaalisen median seuranta ja sen pohjalta jalostettava analyysi auttavat seulomaan relevanttia some-tietoa. Analyysiä ostaessa tulisi aina kysyä, miksi tämä informaatio on meille tärkeää, kuinka se auttaa meitä parantamaan toimintaamme? Pelkkä julkisuuden määrä ei vielä kerro paljoa. Rahallisen arvon asettaminen saavutetulle ansaitun median julkisuudelle puolestaan hyödyttää usein vain sitä henkilöä, jolla on tarve esittää tieto eteenpäin esimiehelleen.

 

Analyysissä kannattaa selvittää esimerkiksi niitä teemoja, joiden yhteydessä organisaatio saa medianäkyvyyttä sekä kartoittaa mielipidevaikuttajia, joita seurata ja joiden kanssa pyrkiä dialogiin. Myös julkisuuden sävyn, sen miten organisaatio tuodaan esiin mediassa, tutkiminen on usein tarpeen. Kaikessa analysoinnissa on keskeistä tavoitteellisuus. Vaikkapa julkisuuden sävylle kannattaa asettaa tarkka tavoite, jonka toteutumista seurataan ajassa. Parantunut julkisuuden sävy voi kertoa organisaation parantuneesta julkisuuskuvasta.

 

Sosiaalinen media tarjoaa valtavasti analysoitavaa tietoa, jota organisaatio voi hyödyntää. Täyden potentiaalin saa irti kun ei tyydy automatisoituihin raportteihin,  vaan palkkaa käyttöön ihmisaivot näkemystä tuomaan. E-kirjassamme Handbook of Social Media Intelligence luotaamme tarkemmin sosiaalisen median ominaispiirteitä ja eri tapoja saada informatiota ulos somesta.

 

Voit ladata e-kirjan osoitteesta bit.ly/SoMeIntelligence

 

 

 

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close