Sosiaalisen median viitekehys – älä taistele virtaa vastaan vaan käytä sitä hyväksesi

Sosiaalinen media on kuin voimakkaasti virtaava joki, jonka imun tuntee heti, kun sinne hyppää. Virtaus saattaa olla vaativa ja voimakas, toisinaan jopa pelottava. Silti, jos onnistuu hyväksymään, että se on voima, jota kukaan meistä ei yksin voi hallita, sen voi huomata olevan myös ilahduttava, jännittävä – ja arvokas.

Useimmat meistä ovat jo tunteneet sosiaalisen median virtauksen voiman, mutta emme ole vielä täysin ymmärtäneet, miten tämä voima olisi hyödynnettävissä. Kuinka voimme minimoida sosiaalisen median aiheuttaman stressin ja maksimoida sen hyödyt?

Konkreettisiin toimenpiteisin ryhtyminen ja holistisen sosiaalisen median läsnäolon rakentaminen on haastavaa. Selkeästi jäsennellyn viitekehyksen avulla tämäkin tehtävä muuttuu kuitenkin paljon helpommaksi.

Kahdeksan menestystekijää ohjaa sosiaalisen median tekemistä

Pohtiessamme M-Brainilla sekä omaa että asiakkaittemme sosiaalisen median näkyvyyttä, olemme tunnistaneet kahdeksan menestystekijää, jotka ovat avainasemassa toimivaa sosiaalisen median toimintatapaa suunnitellessa. Nämä menestystekijät ovat:

1 Tavoitteiden asettaminen

2 Kohderyhmien ja -kanavien määrittäminen

3 Aktiviteettien suunnitteleminen

4 Omistajuuden määrittäminen

5 Kuunteleminen

6 Osallistuminen ja osallistaminen

7 Mittaaminen ja analysointi

8 Oppiminen ja SoMe-kulttuurin rakentaminen

Yhdessä nämä menestystekijät luovat sosiaalisen median virran, jonka olemme visualisoineet tällaiseksi kaksoissykliksi:

M-Brain someviitekehys

Tasapainon löytäminen

Kaikki tunnistetut menestystekijät ovat tärkeitä tasapainoisessa ja toimivassa sosiaalisen median työssä. Kokemuksemme mukaan neljä tavallisinta syytä epäonnistumiselle liityvät puutteisiin näillä alueilla:

  • Kaikkia menestystekijöitä ei ole huomioitu. Sosiaalisen median työ ei voi olla täysin toimivaa hos yksikin menestystekijä on jätetty huomiotta.
  • Yksi tai usempi menestystekijä saa liikaa huomiota – muiden kustannuksella. Paitsi että kaikki kahdeksan menestystekijää pitää huomioida, niitä tulee myös huomioida tasapainoisesti niin, että kaikkia kehitetään rinta rinnan.
  • Sosiaalisen median työ pyörii liikaa vain joko sisäisessä strategiasyklissä tai ulkoisessa toteutussyklissä. Samoin kuin kaikkia kahdeksaa menestystekijää tulee kehittää samanaikaisesti, samoin tulee säilyttää tasapaino sisäisen ja ulkoisen syklin kehityksessä: startegian tulee tukea toteutusta ja toteutuksen strategiaa.
  • Virtaus sisäisen ja ulkoisen syklin välillä on täysin tai osin estynyt. Vaikka yhdenkään kahdeksasta menestystekijästä ei voi sanoa olevan toista tärkeämpi, on hyvä huomata, että ellei sosiaalisen median kulttuuriin ja oppimisprosessiin paneuduta kunnolla, sometyösta ei voi koskaan tulla täysin tasapainoista ja toimivaa.

Niin, miten sosiaalisen median virta ja pyörteet teillä toimivat? Joko osaatte hyödyntää sen voimaa vai haetteko vielä tasapainoa tekemiseenne? Kerrothan meille, jos haluat ulkopuolisen arvion siitä, mitkä ovat sinun organisaatiosi sosiaalisen median kompastuskivet, ja miten voisit ne helpoten selättää. Autamme mielellämme!

Kuva: Unsplash

Tilaa M-Brainin uutiskirje!

Haluatko saada viimeisimmät tiedot palveluistamme, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin sekä linkkivinkkejä tuoreimmista blogeistamme? Liity sähköpostijakelulistallemme.

Tervetuloa tutustumaan meihin myös LinkedInissä, Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close