Sosiaalisen median viitekehys – Miten luoda some-kulttuuri?

Somekulttuurin luominen - M-Brain

Elämme aikakaudella, jolloin viestintää ohjaavat erilaiset sosiaalisen median alustat. Massoittain ihmisiä viestii joka päivä erilaisissa kaikille avoimissa kanavissa. Miten näitä alustoja voisi sitten hallita ja hyödyntää? Etenkin kun alustoista saa kerättyä dataa vain palasina ja loppu katoaa bittiavaruuteen.

Saattaa kuulostaa ristiriitaiselta, mutta avain hallintaan löytyy kontrollista luopumisesta. Prosessi on mahdollista systematisoida, mutta sitä ei voi täysin hallita, koska sisältöjä voidaan jakaa ja tuottaa täysin vapaasti. Sosiaalisessa mediassa on kysymys ennemmin laadusta kuin määrästä. Sisällön laatu on se, joka tekee vaikutuksen muihin käyttäjiin – tai sen puute. 

Sosiaalisen median viitekehys auttaa systematisoimaan aikaansaannoksiasi 

M-Brainin sosiaalisen median viitekehyksen taustalta löytyy asiakkaidemme ilmaisema tarve käyttää sosiaalisen median kanavia entistä paremmin ja tehokkaammin. Valtaosa organisaatioista on jo läsnä sosiaalisessa mediassa asiakkaidensa ja loppukäyttäjiensä kautta, joten seuraava askel on sosiaalisen median kanavien käyttö esim. julkisuuskuvan parantamisessa, asiakaspalvelun kehittämisessä, myynnin kasvattamisessa sekä liidien ja kontaktien hankkimisessa. 

M-Brainin sosiaalisen median viitekehys tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen jäsentyneestä sosiaalisen median presenssistä ja se on suunnattu koko organisaatiolle. Sosiaalinen media nähdään yhä melko usein pelkästään viestintä- ja markkinointiosaston hankkeena. Yksi viitekehyksen tavoitteista on saada koko organisaatio osallistumaan sosiaalisen median kulttuuriin. Jokainen työntekijä on potentiaalinen brändilähettiläs. 

Menestystekijöiden tunnistaminen auttaa some-presenssin jäsentämisessä 

M-Brainin sosiaalisen median viitekehyksen perimmäinen tarkoitus on auttaa yrityksiä osallistumaan ja osallistamaan sosiaalisen median kanavissa. Sosiaalisen median viitekehys on rakennettu kahdeksan menestystekijän ympärille: 

1. Tavoitteiden asettaminen 

2. Kohderyhmien ja –kanavien määrittäminen 

3. Aktiviteettien suunnitteleminen 

4. Omistajuuden määrittäminen 

5. Kuunteleminen 

6. Osallistuminen ja osallistaminen 

7. Mittaaminen ja analysointi 

8. Oppiminen ja SoMe-kulttuurin rakentaminen 

Jos viitekehyksestä pitäisi valita sen tärkein osa, se olisi keskusta eli sosiaalisen median kulttuuri organisaatiossa. Jos sen luomisessa epäonnistutaan, koko prosessi pysähtyy ja hajoaa kuin korttitalo. Sosiaalisen median osallistumisessa ja osallistamisessa onnistuminen vaatii sosiaalisen median kulttuurin ylläpitämistä ja kehittämistä organisaatiossa.  

Aivan kuten sosiaalinen media itsessäänkin kehittyy: kanavat muuttuvat ja niitä tulee koko ajan lisää. Puhumattakaan siitä, että sosiaalisen median sisältö heijastaa ympärillä olevaa yhteiskuntaa. Yhteiskunta ja sosiaalisen median käyttäjät muuttuvat ja kehittyvät, joten myös sosiaalisen median kulttuurin yrityksissä tulisi kehittyä. Tulee myös seurata sidosryhmiä ja heidän käyttämiään kanavia. 

Kontrolloitu ja hyvin suunniteltu toimeenpano luo vakaan perustan tulevaisuudelle 

Viitekehys pannaan toimeen käytännössä workshopien ja konsultaation avulla. Ensimmäisessä vaiheessa kirjataan ylös some-työhön liittyvät tarpeet ja odotukset. Seuraavat vaiheet määräytyvät ensimmäisessä vaiheessa tehtyjen havaintojen ja tarvekartoituksen perusteella. 

Viitekehys esitellään ja otetaan käyttöön tyypillisesti ensin yhdessä osassa organisaatiota. Tämän jälkeen käyttöä laajennetaan vaiheittain. Ensimmäiset käyttöönottajat voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu tai markkinointi, mutta sosiaalinen media koskettaa organisaation jokaista osaa. Prosessin onnistumisessa oleellista on osapuolten sitoutuminen. 

M-Brainin sosiaalisen median viitekehys on Susanna Tirkkosen, Sanelma Helkearon ja Topi Laakson kehittämä. Mallin taustalla on merkittävä määrä taustatutkimusta: tiimi on tutkinut olemassa olevia malleja, kuunnellut asiakaspalautetta sekä ammentanut omista kokemuksistaan. Sosiaalinen media muuttuu koko ajan, joten työ sosiaalisen median viitekehyksen ympärillä on jatkuvaa. Viitekehyksen luonut tiimi tekee jatkuvasti tarpeellisia muutoksia ja kerää kokemuksia parhaista käytännöistä, kun malli otetaan käyttöön erilaisissa organisaatioissa. 

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close