Sosiaalisen median viitekehys – strategian rakentaminen

Social media teamwork - M-Brain

Sosiaalinen media muistuttaa luonnonvoimaa: sitä ei voi hallita, mutta sen ei myöskään saisi antaa mellastaa vapaasti ilman että jonkinlaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Sosiaalisen median viitekehys on työkalu, joka auttaa sinua taltuttamaan sosiaalisen median voiman omaksi hyödyksesi. Voi lukea tästä lisää M-Brainin sosiaalisen median viitekehyksestä, joka nostaa esiin kahdeksan sosiaalisen median menestystekijää. Tässä kirjoituksessa keskityn tarkemmin viitekehyksen sisäiseen sykliin, jossa sosiaalisen median strategia syntyy.

Sosiaalisen median viitekehys M-Brain

Sosiaalisen median viitekehys

Sosiaalisen median strategia rakentuu viitekehyksen sisäisessä syklissä

Sosaalisen median viitekehyksen sisäinen sykli koostuu neljästä menestystekijätsä, jotka ovat sosiaalisen median strategian kulmakivet.

1. Tavoitteiden asettaminen

Sosiaalisen median työtä ei pitäisi koskaan tehdä eristyksissä muusta organisaatiosta. Tavoitteiden asettaminen organisaation muiden tavoitteiden mukaisesti takaa sen, että sosiaalisen median työskentely on linjassa organisaation mission ja vision kanssa.

Kun asetat sosiaalisen median tavoitteita, kysy itseltäsi:

  • Miksi meidän on tärkeää olla aktiivisia sosiaalisessa mediassa?
  • Mitä yritämme saavuttaa sosiaalisen median näkyvyyden avulla?

Pidäthän mielessäsi, että sosiaalisen median tavoitteiden pitäisi aina tukea laajempia liiketoiminnan tavoitteita, eli kun sosiaalisen median tavoitteet on saavutettu, organisaation pitäisi olla lähempänä tavoitteitaan myös kokonaisuutena.

2. Kohderyhmien ja -kanavien määrittäminen

Sosiaalisen median kautta voi tavoittaa monenlaisia yleisöjä, mutta mitkä niistä ovat sinulle tärkeimpiä? On tärkeää ymmärtää, keitä kohderyhmääsi kuuluu ja missä sosiaalisen median kanavassa heidät parhaiten tavoittaa.

Määritellessäsi kohderyhmiä ja –kanavia, kysy itseltäsi:

  • Kenen huomiota me tavoittelemme?
  • Missä kanavissa tavoittelemamme yleisöt ovat?
  • Missä käydään eniten meidän toimialaamme koskevaa keskustelua?

Yleinen tavoite on maksimaalinen tuottavuus minimaalisin ponnistuksin. Tässä tapauksessa se tarkoitta sitä, että relevantit kohdeyleisöt ja –kanavat tulee määritellä ennen kuin niiden tavoittamiseen ja ylläpitämiseen investoidaan suuria summia aikaa ja rahaa. Varmistakaamme, että kallisarvoinen panostuksemme on oikein kohdennettu.

3. Aktiviteettien suunnitteleminen

Myös tekemisen huolellinen suunnittelu on osa panostusten oikeaa kohdentamista. Konkreettisten sosiaalisen median aktiviteettien ideointiin kannattaa käyttää aikaa, sillä huolellisuus tässä työvaiheessa takaa sen, ettet ajaudu liian kauas asettamistasi sosiaalisen median tavoitteitsa.

Kun suunnittelet aktiviteetteja, kysy itseltäsi:

  • Mitkä asettamistamme tavoitteista ovat saavutettavissa konkreettisten aktiviteettien kautta?
  • Millaisten aktiviteettien avulla voimme saavuttaa asettamamme tavoitteet?

On myös syytä muistaa, että suunniteltujen ja toteutettujen aktiviteettien tulisi olla suoraan kytköksissä organisaation yleisiin tavoitteisiin, ja niiden toimivuutta tulisi mitata säännöllisesti.

4. Omistajuuden määrittäminen

Jotta kaikki tämä valmistautuminen ja suunnittelu muuttuisi toiminnaksi ja teoiksi, pitää huolehtia myös siitä, että omistajuus on selvästi määritelty. Kaikille tulisi olla päivänselvää, kenen vastuulla tietyt kanavat tai niihin suunnitellut sisällöt ovat. Tärkeää on myös, että jollain on kokonaisvaltainen näkemys ja seurantavastuu sosiaalisen median työstä kokonaisuutena.

Omistajuutta määrittäessäsi, kysy itseltäsi:

  • Kuka on vastuussa sosiaalisen median strategista ja näkyvyydestä kokonaisuutena?
  • Kuka on vastuussa yksittäisistä sosiaalisen median aktiviteeteista?
  • Ketkä työntekijät ja mitkä organisaation osat ovat mukana sosiaalisen median työssä, ja mikä heidän roolinsa on?

Onnistunut sosiaalisen median strategian implementointi edellyttää, että kaikilla toteutuksessa mukana olevilla on selkeästi määritelty rooli, omistajuus ja vastuut.

Kun pysähdyt pohtimaan sosiaalisen median menestystekijöitä tietoisesti ja suunnittelet toimesi huolellisesti, tulet huomaamaan, että olet käyttänyt aikasi viisaasti. Sisäisen syklin menestystekijöiden huomioiminen takaa, että organisaatiosi saa vankan pohjan sosiaalisen median työlle.

Jos pidit tästä kirjoituksesta, saatat olla kiinnostunut tilaamaan RSS-feedimme. Tilaajanamme kuulet ensimmäisenä julkaisuistamme ja kasvavista tavoista hyödyntää markkinatietoa. Tapaamme blogimme lukijoita mielellämme myös Twitterissä, Facebookissa ja LinkedInissä!


Competitive Intelligence Services Market Intelligence Platform Media Monitoring Solutions Market Research Services
Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close