Sosiaalisen median viitekehys – teoriasta toteutukseen

Social media girl - M-Brain

Sosiaalista mediaa ei voi kontrolloida. Se on arvaamaton ja ennakoimaton kuin luonnonvoima. Silti voima, joka sosiaalista mediaa pyörittää on myös jossain määrin valjastettavissa hyötykäyttöön.

Sosiaalisesta mediasta on helpompi hyötyä, jos on varautunut sen tempoilevaan luonteeseen. Varautumisessa puolestaan auttaa vaikkapa M-Brainin kehittämä, kahdeksan menestystekijän varaan rakennettu sosiaalisen median viitekehys. (Voit lukea viitekehyksestä yleisesti lisää täältä.)

Ensimmäiset neljä menestystekijää muodostavat sisäisen syklin, jossa sosaalisen median strategia rakentuu. (Lue lisää sisäisestä syklistä täältä.) Seuraavat kolme menestystekijää muodostavat puolestaan ulkoisen syklin, jossa tehty strategia pannaan täytäntöön. Tässä kirjoituksessa keskityn ulkoiseen sykliin tarkemmin.

Sosiaalisen median viitekehys M-Brain

Sosiaalisen median viitekehys

 

Toteutus tapahtuu sosiaalisen median viitekehyksen ulkoisessa syklissä

Tehdyt suunnitelmat toteutetaan ulkoisessa syklissä, joka rakentuu kolmen menestystekijän varaan.

1. Kuunteleminen

Yksi tärkeimmistä asioista, joita jokaisen tulisi tehdä ennen kuin sukeltaa liian syvälle sosiaalisen median virtaan, on kuunteleminen. Se on ainoa tapa, jolla voi aidosti selvittää, mistä sosiaalisessa mediassa on kyse, mistä siellä puhutaan ja kuka keskustelua käy. Kuuntelua tulisi tehdä aktiivisesti, tarkkaavaisesti ja jatkuvasti.

Kun olet käynnistämässä systemaattista sosiaalisen median kuuntelua, kysy itseltäsi:

  • Miksi sosiaalisen median kuuntelu on meille tärkeää?
  • Mitä meidän pitäisi kuunnella ja miksi?
  • Miten sosiaalista mediaa kuunnellaan?

Kuuteleminen on yksi keskeisimmistä asioista, kun rakennetaan jatkuvaa ja toimivaa sosiaalisen median näkyvyyttä. On tärkeää kirkastaa itselle ja koko organisaatiolle, mitä ja miksi halutaan kuunnella, ja millaisin työkaluin se helpoiten ja luotettavimmin onnistuu.

2. Osallistuminen ja osallistaminen

Osallistuminen ja osallistaminen on kaksisuuntaista vuorovaikutusta kohdeyleisöjen kanssa. Niiden avulla rakennetaan yhteisöjä tärkeiden teemojen ympärille.

Kun pohdit osallistumista ja osallistamista, kysy itseltäsi:

  • Kenen kanssa olen vuorovaikutuksessa? Kenen kanssa haluaisin olla vuorovaikutuksessa?
  • Mikä on toimivin tapa osallistaa kohdeyleisöäni?
  • Missä kanavissa osallistun itse eniten? Missä minun pitäisi osallistua eniten?
  • Millainen ääni meillä on sosiaalisessa mediassa?

Osallistumisen ja osallistamisen toteuttaminen systemaattisesti edellyttää strategista suunnittelua ja huolellista toteutusta, ja työn on aina oltava linjassa valittujen kohdeyleisöjen ja –kanavien kanssa. Sosiaalisessa mediassa on matala hierarkia, ja sen vuoksi osallistumisen tulee aina olla rehellistä ja aitoa.

3. Mittaaminen ja analysointi

Mittaaminen ja analysointi ovat työvälineitä, joiden avulla voit selvittää, oletkö päässyt asettamiisi tavoitteisiin ja onnistunut luomaan yhteyden kohdeyleisöösi.

Kun pohdit mittaamista ja analysointia, kysy itseltäsi:

  • Miten ja milloin meidän pitäisi alkaa mitata sosiaalisen median työtämme?
  • Miten valitsemme relevantit mittarit?
  • Miten ja kenelle raportoimme tuloksista?

Mittaaminen ja analysointi pitäisi aina suunnitella alkuperäiset tavoitteet mielessä pitäen. Relevanttien mittareiden valitseminen on tärkeää, sillä mittaustulosten pitäisi aina vaikuttaa siihen, miten sosiaalisen median strategiaa ja aktiviteetteja suunnitellaan ja toteutetaan jatkossa.

Ulkoisen syklin menestystekijät tekevät nimensä mukaisesti sosiaalisen median työn näkyväksi myös ulospäin. Jos uhraat hieman aikaa ja vaivaa näiden menestystekijöiden kirkastamiseksi, tulet huomaamaan, että ponnistuksesi sosiaalisessa mediassa alkavat tuottaa aitoa tulosta.

Tilaa M-Brainin uutiskirje!

Haluatko saada viimeisimmät tiedot palveluistamme, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin sekä linkkivinkkejä tuoreimmista blogeistamme? Liity sähköpostijakelulistallemme.

Tervetuloa tutustumaan meihin myös LinkedInissä, Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close