Stressi, uskomukset ja hallitsematon informaatiovirta kasvun esteenä

Oikeaan suuntaan - M-Brain

Vuoden alussa moni meistä pohtii normaalin arjen käytäntöjä ja sujuvia rutiineja. Loman jälkeen muistamme hyvin, että stressi on tilannetajun pahin vihollinen. Stressitilanteessa emme mieti maailman megatrendejä emmekä ennakoi riittävästi heikkoja signaaleja, vaan keskitymme selviämiseen olemassa olevassa hetkessä.

Valitettavasti stressittömyyden selväjärkistä tilaa ei ole aina loman muodossa tarjolla, mutta monesti asiat kirkastuvat, kun niistä sparraa yhdessä ystävien tai kollegoiden kanssa. Me kaikki tiedämme keinot; huolet vähenevät, kun asioista uskaltaa puhua niiden oikeilla nimillä, ja apua saa vain pyytämällä.

Kuinka selviytyä informaatiotulvan keskellä?

Joskus huono keskittymiskyky ja vaikeus olla läsnä johtuvat hallitsemattomasta informaatiotulvasta. Kiireessä itseäni helpottaa vastausten hakeminen seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuinka usein pysähdyn miettimään minulle tai työtehtävälleni oleellisia tietoja?
  • Kuinka varmistan, että minulla on käytössäni kaikki se oleellinen tieto ja osaaminen, joita tarvitsen saavuttaakseni työtehtävälleni tai organisaatiolleni asetetut tavoitteet?
  • Mistä löydän lisätietoa?
  • Kuka minua voisi auttaa?

Nämä kysymykset ovat nyt hyvin ajankohtaisia esimerkiksi osana alkuvuoden kehityskeskustelukierroksia ja osana yrityksen kasvustrategian laatimista tai datakeskeisen menestyvän toimintakulttuurin rakentamista.

Vältä lankeamasta havaintoharhoihin

Voimakkaat ennakko-oletukset tai tilanteisiin liittyvät vahvat tunteet vääristävät asioiden ymmärtämistä. Kuinka voit heikentää havaintoharhoja ja tunnistaa ajatteluasi rajoittavat olettamukset ja uskomukset niin omassa arjessasi kuin organisaatiossasi? Yritän ratkaista tätä ajattelun haastetta kertomalla itselleni säännöllisesti, että uskomus ei ole totta vaan käsitys totuudesta. Saatan silloin kysyä itseltäni seuraavia kysymyksiä:

  • Mistä olen tämän käsityksen saanut?
  • Onko asia todella näin?
  • Mitä mieltä kollegat ovat?
  • Mitä esimieheni tästä ajattelee?

Näidenkin kysymysten ydin on siinä, millaisilla tiedoilla perustelemme ratkaisumme. Voisivatko nämä kysymykset toimia myös sinulla? Osaammeko ylipäänsä kysyä oikeita kysymyksiä?

Intohimo, intuitio ja tiedolla johtaminen johdattavat oikeaan suuntaan

Intuitio on herkkä ohjausmekanismi, joka on olennainen osa tilannetajua. Esimiestyö ja muutosprojektien johtaminen ovatkin pitkälti tunteiden johtamista. Pysähdy omien tunteiden edessä, rauhoitu ja palaa asiaan reaalimaailman faktoilla. Todennäköisesti aika hyvä yhdistelmä.

Tammikuussa haastan sinut kyseenalaistamaan toimintaasi rajoittavat uskomukset ja olettamukset. Mitä jos kierrät toisen kadun kautta töihin ja annat sattumalle mahdollisuuden? Mitä enemmän olemme rutiiniemme ohjaamia, sitä huonommin tilannetajusensorimme toimivat. Päästä irti ajatuksesta, että on liian myöhäistä. Nyt on juuri oikea aika – kasvaa, kehittyä ja uudistua.

 

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close