Talouskasvu edellyttää ymmärrystä markkinoista

Suomessa vallitsee laaja yksimielisyys tavoitteesta saada talous uuteen nousuun parantamalla erityisesti vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä. Yleisen käsityksen mukaan viennin ongelmat johtuvat ensisijaisesti teollisuutemme murentuneesta kilpailukyvystä.

 

Tarjontapuolen lisäksi kasvua tulisi kuitenkin hakea myös kiinnittämällä huomiota kysyntäpuolen haasteisiin. Toisin sanoen olisi puhuttava myös siitä, miten suomalaiset yritykset pystyisivät vastaamaan nykyistä paremmin asiakkaittensa toiveisiin ja tarpeisiin.

 

Sisäisen ja ulkoisen tiedon yhdistäminen mahdollisuutena

 

Keskeisessä roolissa ongelman määrittelyssä ja sen ratkaisussa on tiedon hyödyntäminen strategisessa päätöksenteossa. Suomalaiset yritykset käyttävät paljon voimavaroja keräämällä liiketoimintatietoa omasta toiminnastaan ja optimoimalla sisäisiä prosessejaan. Ympäröivästä maailmasta kertovan markkinatiedon hyödyntäminen sen sijaan on vielä puutteellista. Silloinkin kun tietoa kerätään, sitä ei aina analysoida sellaiseen muotoon, jossa siitä on apua päätöksenteossa.

 

Uusien teknologioiden ja palvelujen ansiosta tietoa ja mahdollisuuksia sen analysointiin on enemmän kuin koskaan. Big data eli jättimäisten datamassojen analysointi tarjoaa omat mahdollisuutensa, mutta monesti myös esimerkiksi sosiaalisen median välityksellä kerätty markkinatieto voi tuottaa arvokkaita oivalluksia asiakkaista ja markkinoista. Erityisen suuria mahdollisuuksia tarjoaa markkina- ja liiketoimintatiedon yhdistäminen, joka soveltuu kaiken kokoisten ja eri markkinoilla toimivien yritysten käyttöön.

Markkinamuutosten ymmärtäminen on entistä tärkeämpää

 

Hyvä käytännön esimerkki on elintarvikealan yritys, joka hyödynsi systemaattista sosiaalisen median sisältöjen seurantaa ja analyysiä uudistaessaan vuosikymmenten ajan menestyneen aamiaismuromerkin vastaamaan paremmin nykykuluttajien odotuksia vähentämällä murojen sokerin määrää ja lisäämällä kuituja.

 

Murot lanseerattiin menestyksekkäästi uudestaan uuden brändin alla. Hyödyntämällä sosiaalista mediaa perinteisen markkinatutkimuksen sijasta yhdessä yrityksen sisältä kerättyyn tietoon yritys nopeutti tuoteuudistusprosessia jopa puolella vuodella ja säästi kymmeniä, jopa satoja tuhansia euroja. Mikä tärkeintä, samalla pitkään hiipuneen tuotteen myynti lähti uuteen kasvuun.

 

M-Brainin viime vuonna tietoammattilaisten keskuudessa toteuttaman Market Intelligence Trends -kyselyn mukaan markkinamuutosten ymmärtäminen on noussut yhdeksi tärkeimmistä yritystiedon hyödyntämisalueista. Selvää on, että nykyistä syvällisempi ymmärrys markkinoista ja asiakkaista on tarpeen myös suomalaiselle vientiteollisuudelle – ja siten koko Suomelle.

 

Kirjoittanut Head of Advisory Saku Oikarinen

 

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close