Tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa – 5 ongelmaa, 5 ratkaisua

Miten hyödyntää tietoa tehokkaasti päätöksenteossa?

Tiedon olemassaolo organisaatiossa ei sinänsä varmista sen roolia päätöksenteossa. Tieto käyttämättömänä tai ihmisten saavuttamattomissa on laiskaa pääomaa. Mitkä ovat tyypillisimmät organisaatioiden tietoon liittyvät ongelmat? Ja miten ne ratkaistaan?

1. Tiedon suuri määrä

 

Tämä aiheuttaa nykyorganisaatioissa helposti ahdistuksen, sillä puute on nimenomaan relevantista tiedosta, jolla olisi olennainen merkitys omalle työlle ja organisaatiolle.  Digitalisaatio on mahdollistanut tiedon eksponentiaalisen kasvun, mutta toisaalta digitalisaatio antaa ratkaisun relevantin tiedon seulomiseenkin. Tietotulvasta selviytyminen edellyttää tehokkaita välineitä tiedon keruuseen, jalostamiseen ja hallintaan.

Ratkaisu: panosta digitaalisuuteen.

 

2. Aiemmin kertyneeseen tietoon perustuvat ratkaisut

 

On helpompaa luottaa totuttuun kuin rikkoa vanhoja rutiineja kuuntelemalla esimerkiksi mediaseurannan avulla aktiivisesti, mitä maailmassa juuri nyt tapahtuu. Hiljainen tieto, joka on kertynyt organisaatioon vuosien varrella, on erinomaista pääomaa, joka usein muodostaa pohjan yrityksen menestykselle. Vanhoista rutiineista saattaa kuitenkin tulla loukku, johon yritys lopulta näivettyy. Tilanteet muuttuvat, kilpailijat ja asiakkaat toimivat uusilla tavoilla, ja paikalleen juuttunut yritys kärsii.

Ratkaisu: validoi strategiaa säännöllisesti ulkoisella tiedolla.

 

3. Takapeilisyndrooma

 

Sen sijaan että katsottaisiin sivulle ja eteenpäin, tuijotetaan menneeseen. Tuloksekas johtaminen edellyttää skenaariotyöskentelyä, jossa olemassaoleva tieto yhdistetään ennakoinnin työkaluihin.

Ratkaisu: investoi analyysimenetelmiin ja -koulutukseen.

 

4. Resurssien puute

 

Päätöksentekijän aikapaine ei anna myöten jalostamattoman raakatiedon seuraamiselle. Tehokkaan tietojohtamisen esteenä on usein sellaisten resurssien puute, joilla tiedosta tehdään ymmärrettävää ja tulkittavaa. Vaikka digi ratkaisee tiedon hankinnan ja alustavan siivilöinnin, mikään ei loppujen lopuksi korvaa osaavien tiedon jalostajien merkitystä. Päättäjä tarvitsee analysoitua ja merkityssisällöllä rikastettua tietoa, jotta siitä olisi hyötyä johtamiselle. Jossain vaiheessa trendi kääntyi niin, että informaatikoista alettiin yrityksissä luopua, koska uskottiin teknologian ratkaisevan tietojohtamisen haasteet. Nyt näitä ammattilaisia taas tarvitaan, koska kuilu raakatiedon ja analysoidun tiedon välillä kasvaa koko ajan.

Ratkaisu: panosta osaaviin tiedon jalostajiin.

 

5. Siiloutuminen

 

Tämä ongelma liittyy organisaatioiden sisäiseen viestintään. Yrityksen eri yksiköihin ja henkilöihin on sitoutunut valtaisa tietomäärä, joka on useimmiten vajaalla käytöllä, koska se ei liiku yksiköiden tai henkilöiden välillä. Ei ole järjestelmää, kulttuuria, prosesseja eikä teknistä ratkaisua tiedon jakamiselle organisaation sisällä. Tyypillinen yritysjohtajan kommentti koskee sitä tuskaa, jota hän kokee puuttuvan tiedonvaihdon ja sisäisen viestinnän ongelmien takia.

Ratkaisu: muuta asenteita ja toimintatapoja sekä panosta teknisiin tiedonkeruun ja -vaihdon mahdollistaviin alustoihin.

 

Kirjoittanut Marjukka Nyberg

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close