Tietojohtamisen tärkein tekijä on ihminen

Informaation ja älykkyyden alkuperä on eräs tieteen suurimpia mysteereitä. Eräs tyypillinen teknologiauskomusten ja positivismin harha on ’koneiden evoluutio’, jossa koneet kehittyisivät älykkäiksi vallankäyttäjiksi.

 

Koneiden huima nopeus ja tehokkuus eivät kuitenkaan ole älykkyyttä. Robotismin kehittelyssä on haaveiltu myös sääntöihin ja algoritmeihin perustuvasta konetietoisuudesta, jonka moraali- ja arvotekijöiden kehittäminen olisi huomioitava jo osana uutta lainsäädäntöä. Mitään ei kuitenkaan ole syntynyt itsestään ilman tekijää, joten evoluutio on eräs aikamme surkeimpia mantroja.

 

Henkilöstö on organisaation tärkein resurssi

 

Mistä ja miten Informaatiota syntyy ja missä tai kenellä sitä on? Yhtäältä Informaatio on systeemistä ja aineetonta. Sitä ei synny sattumalta eikä elottomasta aineesta tai luonnonlaeista. Se on tavalla tai toisella inhimillisen älykkyyden aikaansaamaa. Tutkimusten mukaan organisaatiossa todellista älykkyyttä syntyy vain ihmisestä. Toisaalta henkilöstö organisaation tärkeimpänä resurssina on nähty usein käytännössä toiveajatteluna.

 

Tietojohtamiseen kuuluu moniulotteisen tiedon hankinta, luominen ja jakaminen. Tarvittavien tietolähteiden ja -prosessien tunnistaminen ja määrittely on tärkeää myös tulevaisuuden näkökulmasta.

 

Tietopääomassa tärkeintä on inhimillinen ulottuvuus. Organisaatio oppii ja osaa, muistaa ja unohtaa sekä luo uutta jäsentensä kautta. Tieto on moniulotteista ja ilmenee ihmisissä, jotka siirtävät sitä järjestelmiin, rakenteisiin, tuotteisiin ja palveluihin sekä prosesseihin ja teknologioihin. Osa tiedostamme on piilevää ja hiljaista, joten inhimillisen toiminnan kehittäminen tietotuotteiksi on haastavaa. Tieto on perustana myös kompetenssien ja osaamisen määrittelyssä.

 

Innovatiivisuus edellyttää kriittistä ajattelua

 

Innovatiivisuuden ja luovuuden perusta edellyttää monitieteistä, avointa ja kriittistä opetusta, oppimista ja omaksumista sekä lahjakkuuksien edistämistä. Nykyinen materialistinen ajattelu murentaa älykkyyden ja moniulotteisen tiedon luotettavuutta ja estää luovuuden ja innovatiivisuuden sekä kriittisen ajattelun kehittymistä.

 

Tietojohtaminen edellyttää lähde- ja tietokriittisyyttä sekä ihmiskäsitysten uudelleen arvioimista. Merkittävin työ tehdään jo peruskoulussa, sillä huippuosaajat ovat menestyksessä ’loppusuoran valtteja’, joiden tieto- ja osaamisperustan jatkokehittäminen tulisi perustua yrityselämän kehittämishankkeisiin sekä keskinäisen yhteistyön kehittämiseen.

 

Kirjoittanut Martin Stenberg, Haaga-Helia AMK

 

FT Martin Stenberg on toiminut koulutuksen, kehittämisen ja tutkimuksen osa-alueilla ammatillisissa ja ammattikorkeakouluissa sekä yliopistoissa. Hän on toiminut myös yrittäjänä sekä tietojohtajana useissa yrityksissä. Martin on järjestänyt tieteenfilosofisia seminaareja sekä tehnyt radio- ja TV-ohjelmia ja julkaisuja.

 

Kuva: Stockvault / Jakub Krechowicz

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close