Tietoon investoiminen kannattaa aina

Tietoon_investoiminen_kannattaa - M-Brain

Tiedon merkitys yrityksen menestystekijänä, tuottavuuden ja kilpailukyvyn mahdollistajana jatkaa kasvuaan. Tietoa ja sen menestyksekästä johtamista myös tutkitaan erityisesti Suomessa. Viime vuosina meillä on ollut useita yliopistovetoisia tutkimushankkeita, jotka ovat tuottaneet mielenkiintoisia tuloksia ja rohkaisevat yrityksiä investoimaan tähän menestystekijään, joka ei käytössä kulu, vaan jaettaessa vain lisääntyy.

LUT-yliopistossa toteutetun ”Intellectual Capital and Value Creation” -tutkimushankeen tulokset valmistuivat 2014. Tässä kansainvälisessä tutkimushankkeessa selvitettiin aineettoman pääoman ja tietojohtamisen käytäntöjen nykytilaa sekä niiden vaikutusta yritysten arvonluontiin. Tutkimuksessa verrattiin Suomea, Kiinaa, Italiaa, Espanjaa, Serbiaa ja Venäjää. Sittemmin toinen LUT-kauppakorkeakoulun tutkimusryhmä on jatkanut työtä ”Kilpailukykyä tietojohtamisella” -hankkeen muodossa syksystä 2017. Analyysivaiheessa olevassa tutkimuksessa on kerätty suomalaisissa eri toimialojen organisaatioissa toimiviksi havaittuja tietojohtamiskäytänteitä ja pyritään sitten jakamaan niitä laajemmalle yleisölle.

Aineeton pääoma jaettuna seitsemään komponenttiin

Vuoden 2014 tutkimuksessa jaettiin aineeton pääoma seitsemään komponenttiin: inhimillinen-, rakenteellinen-, sisäinen suhde-, ulkoinen suhde-, uusiutumis-, luottamus- ja yrittäjyyspääoma. Kaikissa näissä komponenteissa on kysymys ”näkymättömistä” yrityksen omaisuuseristä, joita kaikkia yhdistää tiedon läsnäolo ja arvonluontikapasiteetti. Tutkimuksen olennaisia löydöksiä oli, että yritykset, joilla oli enemmän aineetonta pääomaa ja jotka hyödynsivät enemmän tietojohtamisen käytänteitä, olivat innovatiivisempia ja kilpailukykyisempiä kuin sellaiset verrokkiyritykset, joilla oli vähemmän aineetonta pääomaa ja jotka hyödynsivät niukemmin tietojohtamista.

Kansainvälisessä vertailussa Suomi oli yrittäjyyspääoman, uusiutumispääoman ja sisäisen suhdepääoman osalta kahden heikoimman maan joukossa, eikä sijoittunut missään pääomakategoriassa kahden parhaan maan joukkoon. Inhimillinen pääoma eli henkilöstön ammattitaito, motivaatio ja asiantuntemus oli suomalaisyrityksissä korkealla tasolla, mutta heikompi kuin Venäjällä ja Espanjassa.

Erinomaista tietojohtamista

Meneillään olevassa ”Kilpailukykyä tietojohtamisella” -tutkimuksessa on haastateltu edellisen tutkimuksen tulosten perusteella löydettyjä erinomaisesti tietojohtamista harjoittavia suomalaisyrityksiä. Alustavien tulosten mukaan vastauksissa korostuvat muiden tekijöiden ohella erityisesti tietojärjestelmien hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen, mm. systemaattinen datan kerääminen ja analysoidun tiedon tuominen päätöksentekoprosesseihin.

Parhaiten tietojohtamisessa pärjäävät suomalaisyritykset kokevat toimivimmiksi ja hyödyllisimmiksi käytänteiksi sellaiset, jotka kehittävät yrityksen sisäistä tiedon kulkua ja avointa keskustelevaa ilmapiiriä, sekä sidosryhmiltä saatavilla olevan tiedon hankkimista.

Datan merkitys tulevien vuosien suunnitelmissa

Menestyvät suomalaisyritykset pitävät myös oikeaan analysoituun tietoon perustuvaa päätöksentekoa kestävän menestyksen kannalta merkittävänä seikkana. Vaikka haastatelluilla yrityksillä on suuria eroja sen suhteen, kuinka pitkälle ne ovat ehtineet liiketoiminta-analytiikan suhteen, kaikki ovat kuitenkin ymmärtäneet datan painoarvon ja tehneet selkeitä suunnitelmia tuleviksi vuosiksi. Samalla yrityksissä tehdään työtä datamyönteisen kulttuurin luomiseksi, koska henkilöstön ja päättäjien on myös osattava luottaa dataan sekä siitä johdettuun informaatioon päätöksenteon tukena.

Omalta osaltaan eli ulkoisen liiketoimintatiedon prosessoijana M-Brain tarjoaa ratkaisuja juuri tähän, polttavaksi koettuun tarpeeseen. Toivottavasti mahdollisimman monet yritykset seuraavat näiden menestyvimpien esimerkkiä ja kokevat tietoon investoinnin välttämättömänä tulevaisuuttaan silmällä pitäen.

 

Lisälukemista:
Intellectual capital, knowledge management practices and firm performance, Henri Hussinki

Tilaa M-Brainin uutiskirje!

Haluatko saada viimeisimmät tiedot palveluistamme, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin sekä linkkivinkkejä tuoreimmista blogeistamme? Liity sähköpostijakelulistallemme.

Tervetuloa tutustumaan meihin myös LinkedInissä, Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close