Trendien hyödyntäminen bisneksessä

Trendit-bisneksen-apuna-M-Brain

Mediassa törmää monenlaisiin juttuihin uusista visioista, ilmiöistä ja trendeistä. Kehitystä pyritään luokittelemaan erilaisilla termeillä, koska halutaan luoda logiikkaa, joka selittäisi tapahtumien kulkua. Trendit ja ilmiöt kuvantavat aina jonkinlaista muutosta: Kyse voi esimerkiksi olla tietyn asian suosiosta, erilaisesta toimintatavasta tai uudesta kuluttajan käyttäytymismallista.

Liiketoiminnallisesta näkökulmasta on keskeistä pyrkiä hahmottamaan sitä, mitkä signaalit ja ilmiöt kehittyvät isommiksi trendeiksi ja miten ne tulevat vaikuttamaan eri toimialojen bisnekseen.

Trendityöstä saatava liiketoiminnallinen hyöty

Trendien työstämisestä, tuttavallisemmin trendityöstä, saatavat hyödyt ovat moninaiset. Lähtökohtaisesti, mitä paremmin organisaatio ymmärtää ja ennakoi muuttuvaa toimintaympäristöä, sitä parempi asema sillä on tulevaisuuden valintojen tekemisessä. Päätöksenteon tukena epävarmuuden häivyttämisessä auttaa viimeisin analysoitu tieto.

Trendityön hyötyjä organisaatiolle:

 • Toimintaympäristön ja kuluttajan ymmärtäminen
  Trendit ja signaalit toimivat muutosajureina, jotka muokkaavat toimintaympäristöä ja kuluttajakäyttäymistä.
 • Strategian ja tekemisen haastaminen
  Arviointi trendien vaikutuksesta liiketoimintakonseptiin ja strategiaan estää jämähtämistä vanhaan tuttuun.
 • Epävarmuuden vähentäminen
  Uusien ilmiöiden tunnistaminen ja ymmärtäminen auttaa tulevaisuuteen valmistautumisessa.
 • Tulevaisuuden luominen
  Kun toimija jalkauttaa näkemystä ja rakentaa keskustelua, se samalla osallistuu tulevaisuuden tekemiseen.
 • Vireä organisaatiokulttuuri
  Sisäinen keskustelu ilmiöistä ja uusista löydöistä tukee dynaamisen toimintakulttuurin kehittämistä.

Miten lähestyä asiaa? – M-Brain way

Miten tunnistaa ja erottaa toimialalle merkitykselliset ilmiöt ja trendit kaiken kohinan keskeltä? Tämä ei ole aivan simppeli yhtälö. Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta kuten mainituista hyödyistä ilmenee, sitä kannattaa yrittää ennakoida.

Meillä M-Brainissä trendityö perustuu tulevaisuusorientoituneeseen päätöksentekoon. Tämä tarkoittaa sitä, että systemaattisen prosessin kautta lähdetään ennakoimaan ympärillä olevaa, jotta pysytään kartalla tulevaisuuden bisnespotentiaalista.

Työ lähtee eri tasoisten trendien (mega-, makro- ja mikrotaso) tutkimisesta ja luokittelusta sekä trendien kontekstien ymmärtämisestä. Askel askeleelta edetään kohti trendin organisaatiolle tarjoaman bisnespotentiaalin tunnistamista ja siihen kytkeytyvän arvolupauksen kehittämistä. Kyseiset askeleet havainnollistetaan yksityiskohtaisesti trendityökirjassa, joka on M-Brainin asiantuntijoiden kehittämä step by step -opas trendien liiketoimintapotentiaalin tunnistamiseen ja jalkauttamiseen organisaatiossa.

Trendityokirja-M-Brain

Ote M-Brainin trendityökirjasta

Trendityön keskiössä systemaattisuus ja jatkuvuus

Jotta trendien hyödyntämisestä saisi mahdollisimman paljon irti, tekemisen tulee olla systemaattista ja jatkuvaa. Tehtävät valinnat ja näkökulmat pitää voida perustella. Jatkuvuus on olennaista, koska jo vuodenkin takainen raportti/näkemys voi, toimialasta riippuen, olla auttamattomasti vanhentunutta.

Jatkuvuuden tarvetta palvelemaan syntyi trendianalyysimme #ILMIÖ, joka on säännöllisin väliajoin tuotettu räätälöity yhteenveto toimialalla vaikuttavista trendeistä. Toteutuksessa toimialaan perehtynyt analyytikko seuraa alan keskustelua ja tunnistaa muutoksesta kertovia signaaleja, nousevia aiheita ja uusia käyttäytymismalleja.

Next steps

Tämän tekstin piti alun perin myös puffata 30.8. järjestettävää oppimistapahtumaa Trendien hyödyntäminen tulevaisuusorientoituneessa päätöksenteossa, mutta se onkin iloksemme jo täyteen buukattu.

Jos trendien hahmottaminen on organisaatiossasi ajankohtaista, jeesaamme sinua trendityön alulle laittamisessa ja sen edistämisessä. Ota yhteyttä ja kerromme lisää. Voit myös tulla tapaamaan meitä paikan päälle, kun järjestämme aiheen tiimoilta seuraavan tilaisuuden.

 

Pääkuvituksen lähteet: Yle 4.8.2019, Yle 7.3.2019, HS 23.5.2019, STM 9.7.2019, Jari Kättö 25.7.2019, Metsäteho 12.8.2019

Tilaa M-Brainin uutiskirje!

Haluatko saada viimeisimmät tiedot palveluistamme, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin sekä linkkivinkkejä tuoreimmista blogeistamme? Liity sähköpostijakelulistallemme.

Tervetuloa tutustumaan meihin myös LinkedInissä, Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close