Tulevaisuuden mediaa etsimässä

Exploring the future media

Digitalistin Future Media -tapahtumassa luodattiin tulevaisuuden mediaa. Kävi ilmi, että aiheeseen on hankala antaa lyhyttä yleispätevää vastausta, muuten kuin toteamalla pelkistetty totuus: kaikki on mediaa. Tapahtuman ympärillä käydyn keskustelun perusteella mediaa tulee jatkossa määrittelemään ainakin seuraavat teemat:

  • lähteiden valtava määrä ja henkilömedia
  • digitaalisuus ja dialogi
  • reaaliaikaisuus
  • ansaitun, omistetun ja ostetun media sekoittuminen
  • johdon esimerkki ja työntekijälähettilyys
  • teknologinen kehitys
  • rikas data ja sen hyödyntäminen

 

Sinäkin olet media

 

Median pirstaloituminen on jo edennyt siihen pisteeseen, että jokainen ja mikä tahansa on media. Ennen vain tunnustetun aseman saavuttaneet toimittajat ja kolumnistit saivat äänensä kuuluviin. Sosiaalisen median nousun myötä viestinnän ”tuotantovälineet” ovat kaikkien hallussa, ja jokainen rakentaa, tietoisesti tai tahtomattaan, omaa brändiään esimerkiksi blogin ja twiittien kautta. Vaikka monet mediapersoonat tavoittavat jo nyt viestillään laajan seuraajakunnan, olennaista näissä henkilömedioissa ei ole niinkään seuraajien määrä, vaan keskustelun myötä kehittyvä mielipidejohtajuus. Henkilömedialle tyypillistä ovat nopeat muutokset ja tähdenlennot: kenen tahansa puhutteleva aloite oikeassa kontekstissa voi hetkessä saada laajan julkisuuden.

 

Mediavaranto vailla vertaa

 

Johdon merkitys viestinnässä on aivan keskeistä, mutta yrityksen kannalta ehkä vieläkin isompi potentiaali liittyy työntekijöiden osallistamiseen. Työntekijöitä usein rohkaistaan jakamaan organisaation sisältöjä. Kun jokainen on media, kaikki työntekijät ovat myös medioita. Tulevaisuudessa yrityksen henkilöstö muodostaakin yrityksen suurimman mediavarannon. Kehityksen myötä yritysten työntekijälähtöisyys kasvaa tai ainakin sen soisi kasvavan, sillä yrityksen arvot ja työntekijöiden hyvinvointi heijastuvat ulospäin suuntautuvassa kommunikoinnissa. Parhaimmillaan henkilöstö aktiivisesti suitsuttaa organisaation sanomaa eteenpäin. Tässä mielessä henkilömedia tarjoaa organisaatioille erinomaisen viestintämahdollisuuden.

 

Dialogi ja sen ymmärtäminen

 

Tulevaisuuden median hahmottamisessa voidaan käsitettä laajentaa yksilön kanavatasolta koskemaan laajempaa kokonaisuutta, jossa media kuvastaisi kaiken käytävän dialogin yhteisvaikutusta. Tämä dialogi käsittäisi kaiken organisaation vuorovaikutuksen, kuten esimerkiksi sisältömarkkinoinnin, somekeskustelut, asiakaspalvelun ja johtajien esiintymiset, sidosryhmiensä kanssa. Media, dialogin yhteisvaikutus, olisi jatkuvassa käymisen tilassa uusien aloitteiden ja käytävän keskustelun seurauksena.

 

Kaikki merkit viittaavat siihen, että dialogi synnyttää valtavat määrät dataa. Tarve tunnistaa luotettava ja relevantti tieto kasvaa entisestään. Tulevaisuuden median menestyjiä ovat ne, jotka onnistuvat koostamaan lukuisista eri lähteistä tulevan datan ja jalostamaan sen, ei pelkästään viestintää, mutta koko liiketoimintaa palvelevaksi informaatioksi.

 

Kirjoittanut Kimmo Parviainen

Kuva: Unsplash / Greg Rakozy

Jos pidit tästä kirjoituksesta, saatat olla kiinnostunut tilaamaan RSS-feedimme. Tilaajanamme kuulet ensimmäisenä julkaisuistamme ja kasvavista tavoista hyödyntää markkinatietoa. Tapaamme blogimme lukijoita mielellämme myös Twitterissä, Facebookissa ja LinkedInissä!


Competitive Intelligence Services Market Intelligence Platform Media Monitoring Solutions Market Research Services
Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close