Tulevaisuusorientoitunut analyysi tuo varmuutta seuraavien askelten suunnitteluun

Future_Oriented_Analysis-M-Brain

Voittojen ja menestyksen hakeminen on kaikkien yritysten geeneissä. Mistä löytäisimme ratkaisun ikuiseen liiketoiminnan kasvuun? Voisimmepa ennakoida, milloin tähdet ovat meidän suunnitelmiamme suosivassa asennossa! Entäpä jos voisimme taikoa menestystä milloin ja missä haluamme!

Valitettavasti ei ole olemassa helppoa tai vedenpitävää tapaa ennakoida, mitä tapahtuu seuraavaksi ja mikä olisi paras tapa toimia missä tahansa tilanteessa. Kristallipallot, tarottikortit tai teelehdet eivät ole osoittautuneet luotettaviksi keinoiksi tulevaisuuden ennustamiseen. Voimme olla varmoja vain tulevaisuutemme epävarmuudesta.

Epävarmuudesta huolimatta on kuitenkin tapoja varautua tuleviin haasteisiin. Meillä M-Brainillä puhutaan tulevaisuusorientoituneesta analyysistä, jonka avulla organisaatiot voivat parantaa näkyvyyttä tulevaisuuteen. Esimerkiksi systemaattinen trendityö ja skenaarioajattelu ovat analyysityökaluja, joita mikä tahansa organisaatio voi hyödyntää suhtautuakseen luottavaisemmin tulevaisuudennäkymiinsä ja ollakseen paremmin varautunut mahdollisiin haasteisiin.

Trendityö — trendidatan systemaattinen kerääminen ja analysointi

Systemaattinen trendityö on yksi tapa parantaa organisaation sietokykyä muutoksiin ja vahvistaa strategista päätöksentekoa. Sen avulla saadaan selkeyttä siihen, mitkä trendit todennäköisesti vaikuttavat eniten yrityksen liiketoimintaan ja miten ne tulisi ottaa huomioon strategisessa suunnittelussa.

Trendityö alkaa siten, että yritykselle tärkeät trendit identifioidaan. Tätä varten rakennetaan kattava trendikartta ja tehdään perusteellista taustatyötä siitä, mitkä trendit vaikuttavat organisaatioon eniten. Kattavan kokonaiskuvan muodostaminen trendeistä tuo tarvittavan perspektiivin, jonka avulla näkökulmaa voi tarkentaa johdonmukaisesti.

Kun tärkeimmät trendit on idenftioitu, seuraavaksi niiden merkitys täytyy selvittää. Alkuun pääsee esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

  • Minkälaisia mahdollisuuksia ne tarjoavat?
  • Minkälaisia uhkia niistä voi muodostua?
  • Kuinka trendit vaikuttavat asiakkaisiin?

Asiakaskäyttäytymisen mahdollisuuksien, uhkien ja muutosten ennakointi on hyödyllistä, mutta todellinen hyöty saadaan vasta, kun tämä tieto sovelletaan toimintaan ja muutetaan ratkaisuiksi. Erilaisia brainstorming- ja pitching-malleja käyttämällä trendit voidaan muuttaa liiketoimintaideoiksi yrityksellesi testattaviksi ja käyttöön otettaviksi.

Trendityö on jatkuvaa

Kun trendityöprojektissa on päästy loppuun koko prosessi käynnistyy uudelleen. Trendit ovat kehittyviä ilmiöitä. Niitä täytyy seurata säännöllisesti, jotta niistä voidaan tunnistaa ne, jotka ovat yrityksellesi relevantteja. Jotkut trendit vahvistuvat ja tulevat uudeksi normaaliksi, toiset taas voivat hiipua hiljaa pois. Hiljaiset signaalit, jotka kertovat uusien trendien synnystä voi havaita ja hyödyntää helpommin, jos niihin varautuu.

Tarvitsetko apua trendityöhön? Ota yhteyttä! Järjestämme säännöllisesti asiakkaillemme harjoituksia ja ohjattuja workshopeja, joiden avulla yrityksesi saa otteen avaintrendeistä.

Skenaarioajattelu — strukturoitu lähestymistapa mahdollisten tulevaisuuksien luomiseen

Skenaarioajattelu on suunniteltu ja strukturoitu prosessi, jonka tavoitteena on luoda erilaisia kuvauksia mahdollisista toiminnan seurauksista ja tulevista tapahtumista. Koska skenaariot luodaan identifioimalla ja analysoimalla nykyiseen liiketoimintaympäristöön vaikuttavia trendejä, systemaattinen trendityö on kriittinen osa skenaarioajatteluprosessia. Itse asiassa tämäkin prosessi alkaa kattavan trendikartan rakentamisella. Kartalla identifioidaan ja ryhmitellään trendejä, jotka liittyvät olennaisesti kuhunkin skenaarioaiheeseen.

Tämän jälkeen avaintrendit arvioidaan pohjautuen niiden ennakoitavuuteen ja vaikutukseen. Tämä harjoitus auttaa yritystäsi suodattamaan toimintaympäristöstänne ne trendit, jotka vaikuttavat aiheuttavan eniten epävarmuutta yrityksellesi. Samalla trendien vaikutus toisiinsa arvioidaan. Skenaarioiden tulisi pohjautua sellaisiin trendeihin, joilla tunnistetaan olevan vaikutusta, mutta joiden tuleva kehitys on epävarmaa. Nämä trendit valitaan skenaarion ajureiksi.

Millaisia skenaariot ovat?

Kun skenaarioajurit on valittu, on aika suunnitella ja kehitellä itse skenaariot. Tässä vaiheessa tavoitteena on ensin testata, kannattaako skenaariota jatkojalostaa. Onko se uskottava? Onko se mielenkiintoinen? Onko se rakennettu logiikan pohjalle? On tärkeää välttää kehittämästä skenaarioita, jotka ovat äärimmäisen pessimistisiä ja optimistisia.

Viimeisessä vaiheessa skenaario kuvaillaan yksityiskohtaisesti ja siihen yhdistetään aikaisin esiintyvät indikaattorit, jotka viittaavat siihen, että skenaario toteutuisi. Tämä on mielikuvituksellisin ja luovin osa prosessia. Yksityiskohtaisuuden tason tulisi mahdollistaa organisaatiolle sen arviointi, miten todennäköisesti erilaiset strategiset vaihtoehdot menestyvät (tai epäonnistuvat) kuvaillussa tulevaisuudessa.

Oletko siis valmis parantamaan organisaatiosi tulevaisuuteen varautumista systemaattisella ja strukturoidulla analyysilla metodeista ja viitekehyksistä? Haluatko osallistaa organisaatiosi yhteisen tulevaisuuden suunnitteluun? Voit olla aina paremmin varautunut varmasti epävarmaan tulevaisuuteen. Ole meihin yhteydessä, jos haluat M-Brainin viitoittavan sinulle tien tulevaisuuteen!

M-Brain_white_paper_scenario_thinking

Lataa myös aiheeseen liittyvä white paperimme, josta löydät neljä hyvää syytä skenaarioajattelun tueksi!

Tilaa M-Brainin uutiskirje!

Haluatko saada viimeisimmät tiedot palveluistamme, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin sekä linkkivinkkejä tuoreimmista blogeistamme? Liity sähköpostijakelulistallemme.

Tervetuloa tutustumaan meihin myös LinkedInissä, Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close