Tunne, järki ja näkökulman vaihtamisen taito

Ajattelun johtaminen - M-Brain

”Ihmisiä eivät järkytä asiat, vaan heidän uskomuksensa niistä” (Epiktetos n 55-135 jKr), on looginen lause, joka edustaa itselleni tiedolla johtamisen keskeisiä ajatuksia. Lauseeseen sisältyy viisaus siitä, että meidän tulisi oppia tunnistamaan, mitkä asiat elämässämme ovat vallassamme ja mitkä eivät.

Voimme itse hallita omia ajatuksiamme, asenteitamme ja tavoitteitamme. Toisin sanoen, jos haluamme säilyttää mielenrauhan, itsemme ulkopuolelta tuleville asioille ei kannata antaa liikaa painoarvoa, koska ne eivät ole kovinkaan hyvin vallassamme.

Sisäinen pakoreitti onnellisuuteen

Epiktetoksen mukaan sisäinen pakoreitti onnellisuuteen on sisäinen vapaus. Epiktetos ymmärsi, että sanat, joilla kuvaamme edessämme olevaa tilannetta, vaikuttavat suuresti reaktioihimme, jonka vuoksi hän suositteli hankaliin tilanteisiin näkökulman vaihtoa.

Englannin kielen sana ”reframing”, (suom. muotoilla uudelleen), kuvaa hyvin uusien kehysten vaihtamista. Postmodernin psykologian näkökulmasta moninäkökulmaisuutta korostetaan keskeisenä lähtökohtana ajattelulle (Neymeyer & Mahoney, 1995). Jo Sokrates on sanonut: ”Filosofia on omien ennakkokäsitysten kyseenalaistamista.

Ylipäänsä antiikin Kreikan ja Rooman filosofistit olivat mestareita näkökulman vaihtamisen taidoissa. Epiktetos kuvasi näkökulman vaihtamisen taitoa Hermeen taikasauvaksi, joka muuttaa kullaksi kaiken, jota sillä kosketaan. Hermeen taikasauva sopii näkökulman vaihtamisen taidon symboliksi yhä edelleen, koska siihen liittyy rauhan rakentaminen, kaupankäyntiosaaminen ja jatkuva tulkinnan taito.

Uusien mahdollisuuksien näkeminen erottaa meidät koneista

Uusien mahdollisuuksien näkeminen tekee meistä ihmisiä (vrt. koneet, laitteet, robotisaatio, tekoäly). Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa yllättävien tilanteiden analysointi helpottuu, kun ymmärrämme erilaisia näkökulmia. Kyky vaihtaa omaa näkökulmaa tarkastellakseen asioita laajemmin kertoo myös henkisestä kapasiteetista ja mukautuvasta sopeutumiskyvystä. Tämän avulla elämässä tulee käsiteltäväksi laaja-alainen kirjo erilaisia teemoja, kuten retoriikka, luovuus, huumori, selviytyminen ja ongelmien ratkaisu.

Omien pinttyneiden ja joskus luutuneidenkin ajatusten ja käsitysten muuttaminen ei ole itsestään selvää. Omaa sisäistä puhetta ja luutuneita ajatuksia voi olla vaikea tunnistaa eikä omaa ajattelua välttämättä ole kovin helppoa kyseenalaistaa. Kyseenalaistamisen taito vaatii tahtoa. Esimerkiksi liiketoiminnalle haitalliseksi koettu tilanne voidaan nähdä uudella tavalla, kun hyödynnetään yrityksen ulkopuolelta tulevaa yhteistyötyökumppania, joka ehdottaa mietittäväksi kysymyksiä, uudelleen määrittelyjä ja kuvauksia, joiden avulla kokonaisuus nähdäänkin laajemmin ja tarkemmin.

Näkökulman vaihtaminen auttaa myös arjen pienissä tilanteissa. Harmillisen hitaalta tuntuva päätöksenteko on sittenkin perusteellista, johdonmukaista ja rauhallista. Kylmältä ja poissaolevalta tuntuva esimies onkin järkevä, pyrkiessään hahmottamaan ensin kokonaisuuden hakemalla etäisyyttä ilman tunnereaktitoita. Määräilevä kollega voikin olla eteenpäinpyrkivä, tavoitteellinen ja dynaamisen luova.

 Tunnetilat osana näkökulman vaihtamisen taitoa

Inhimillisten tunteiden tarina alkaa ensimmäisistä nisäkkäistä 250 miljoonan vuoden takaa, mutta ihmisaivot kehittyivät nykymuotoonsa vasta 200 000 vuotta sitten. Tunteiden biologinen tarkoitus lajin elossapitämisen lisäksi on pohjimmiltaan se, että tunteet saavat ihmisen lähestymään hyvinvointia edistäväviä asioita ja välttämään elämää vaarantavia. Uudelleen määrittelyssä järjen ja tunteiden vuoropuhelu tuntuu olevan välttämätöntä, jotta voimme ylipäänsä löytää uusia ajatuksia, uusia näkökulmia sekä tulla toimeen toistemme kanssa.

Erilaiset tunteet tuntuvat kehossa, esimerkiksi pelko tuntuu rinnassa. Tunnereaktiot ovat automaattisia ja salamannopeita. Esimerkiksi ihmisen tunnistaminen pelokkaaksi kestää 170 millisekuntia. Vastaavasti tietoisella ajattelulla on suuri merkitys tunteisiin. Samaan aikaan meidän pitäisi huolehtia metsäjä-keräiliijä aikakaudelle kehittyneiden aivojen tilasta rajaamalla erilaista sosiaalisen aikakauden kohinaa pois opettelemalla muun muassa rauhoittumaan (Peltonen, L. & Huotilainen, M. 2017. Tunne aivosi).

Ajattelun_taidot2_M-Brain

Olen yhä vakuuttuneempi siitä, että ajattelun ja mielen muutos vaikuttaa ja heijastuu useille elämän osa-alueille. Tällöin ei ole täysin vaikeiden tilanteiden armoilla, vaan voi valita, miten niihin suhtautuu. Tunnetiloilla on iso merkitys havaitsemis- ja ajattelutoimintoihin, kuten muistiin, tarkkaavaisuuteen ja päätöksentekoon. Mieliala vaikuttaa siihen, että millaisille tunteille olemme alttiita. Kuten tiedämme, entuudestaan alakuloinen, masentunut mieliala kokee herkemmin kielteisiä tunteita.

Ajattelumme hahmottuminen tapahtuu käsitteiden avulla

Näkökulman vaihtamisen taito ja inhimillisyyttä korostavat tunteet johdattavat minua pohtimaan tietojohtamista, jonka käsitteiden parissa vietän normaalia työarkea. Tietojohtaminen kun tarjoaa käsitteitä ja malleja, joiden avulla voidaan kuvata ja ymmärtää tiedon eri muotoja sekä tiedon roolia osana yritysten toimintaa ja menestystä. Liiketoiminnallisesti ajateltuna, globaalissa taloudessa yritysten kestävän kilpailuedun takaa se, mitä organisaatiossa tiedetään ja osataan, miten siellä käytetään tietoa ja kuinka nopeasti kyetään oppimaan uutta sekä ylipäänsä päättämään. Tietojohtamisen keinoin edustetään yrityksen kykyä luoda arvoa tiedolla ja osaamisella sekä laadukkaalla päätöksenteolla.

Uusien aivotutkimusten mukaan hyvät päätökset eivät synny ilman tunteita. Emme ole välttämättä tietoisia kaikista tuntemuksista, jotka liittyvät päätöksentekoon. Onko niin, että myönteiset tunteet ohjaavat tekemään tietettyjä valintoja ja kielteiset tunteet taas vastaavasti hylkäämään? Tunteet eivät myöskään ole virheettömiä. Jos ei esimerkiksi pidä jostakin, riskit arvioidaan suuremmiksi. Myönteinen suhtautuminen taas ohjaa korostamaan hyötyjä riskien kustannuksella. Entäpä tunteiden näyttäminen neuvottelutilanteessa? Saavatko vihaiset enemmän myönnytyksiä kuin onnelliset?

Tunteet virittävät sosiaalisen vuorovaikutuksen yhteiselle aaltopituudelle

Tunteet tarttuvat herkästi. Pitkälti on kyse siitä, mitä haluaa ajatella. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten kuuntelusta ja erilaisten näkökulmien ymmärtämisestä on paljon etua. Juha Koskinen, yrittäjä, Ajantieto Oy nosti esille Talouselämän kirjoituksessaan tilanneälyn. ”Tilanneälyn vahvistaminen auttaa moneen asiaan, kuten keskittymiseen, ratkaisukeskeisyyteen, aikaansaavuuteen, järkevään ajankäyttöön, positiiviseen kohtaamiseen, itsensä johtamiseen ja oppimiseen”.

Paras lopputulos saavutetaan yhdistämällä tunnetaidot tiedolla johtamiseen ja jatkuvaan tilannetajuun sekä ymmärtämällä näkökulman vaihtamisen taidon merkitys esimerkiksi esimiestyössä ja kaupankäynnissä. Hyvä päätöksenteko on todellista huippuosaamista!

 

Kirjallisuutta:

Epictetus. 1995. The Discources of Epictetus. London: Everyman.

Epictetus. 2004. Käsikirja. Teoksessa Kaarakainen, T. & Kaukua, J. Stoalaisuus. Helsinki: Gaudeamus.

Koskinen, J. Kirjoitus: Tekoälyn aikakaudella tarvitaan tilanneälyä.Talouselämä 7/2019.

Mattila, A.S. 2017. Näkökulman vaihtamisen taito.

Neimeyer, R.A. & Mahoney, M.J. 1995. Constructivism in psychotherapy. Washington. D.C.

Veyne, P. 2003.Seneca. The Life of a stoic. London. Routedge.

Nummenmaa, L. 2010: Tunteiden psykylogia. Tammi.

Peltonen, L. & Huotilainen, M. 2017. Tunne aivosi. 2017.

Hermes myytti, lisälukemista: www.theoi.com

Tilaa M-Brainin uutiskirje!

Haluatko saada viimeisimmät tiedot palveluistamme, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin sekä linkkivinkkejä tuoreimmista blogeistamme? Liity sähköpostijakelulistallemme.

Tervetuloa tutustumaan meihin myös LinkedInissä, Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close