Uudistunut Insights-portaali – syvempää toimiala- ja markkinatietoa parempaan liiketoimintaan

M-Brain Industry Insights - New Insights Portal

Industry Insights -palvelumme antaa sinulle tarvittavat tiedot organisaatiosi liiketoiminnan menestyksellistä hoitamista varten. Palvelun ydin on relevantti sisältö: saatavilla olevat uutiset räätälöidään aina vastaamaan kunkin asiakkaamme yksilöllisiä tarpeita. Industry Insights koostuu päivittäisistä uutiskirjeistä sekä Insights-portaalista.

Parantaaksemme palvelua entisestään, olemme lisänneet uusia toimintoja Insights-portaaliin ja ottaneet käyttöön ominaisuuden nimeltä My Insights. Portaalin päivitetty ulkoasu parantaa yleistä käyttökokemusta, kun taas suosittelujärjestelmän ja My Insights -ominaisuuden julkaisu tuo esiin tekoälyratkaisujemme parhaat puolet ja antaa käyttäjille kohdennettua liiketoimintatietoa päätöksenteon tehostamiseksi.

Jututimme kahta asiantuntijaamme saadaksemme lisätietoa suosittelujärjestelmän toimintalogiikasta sekä hyödyistä, joita asiakkaamme voivat odottaa saavansa uudesta portaalista.

 

 

Suosittelujärjestelmä tuo tekoälyn Insights-portaaliin

Mauno Joukamaa työskentelee datatieteilijänä M-Brainilla. Hän kehittää ja tutkii tekoälypohjaisia ​​ratkaisuja M-Brainin tuotteiden parantamiseksi.

Mauno, olet tehnyt paljon Insights-portaalin suosittelujärjestelmän kehitystyötä. Kuinka kuvailisit tällaisten järjestelmien yleistä toimintalogiikkaa? Kuinka meidän suosittelujärjestelmämme eroaa siitä? Entä mitkä ovat yhtäläisyydet?

Yleisesti ottaen useimmat suositusjärjestelmät, kuten Spotifyn ja Netflixin käyttämät, toimivat etsimällä yhtäläisyyksiä käyttäjien mieltymysten välillä. Käyttäjät, jotka ovat kiinnostuneita samantyyppisestä sisällöstä tai tuotteista, ryhmitellään yhteen, ja tiettyyn klusteriin kuuluva käyttäjä saa suosituksia, jotka vastaavat kyseisen klusterin kiinnostuksenkohteita.

Tämä lähestymistapa edellyttää kuitenkin hyvin suuria määriä jo olemassa olevaa tietoa käyttäjätottumuksista, usein monien vuosien ajalta kerättyä. Koska Insights-portaalilla ei ole vielä niin paljon tällaista tietoa saatavilla, sen suosittelujärjestelmän on kyettävä tuottamaan suosituksia paljon suppeammasta aineistosta.

Tämä saavutetaan tarkastelemalla sitä, mikä erottaa yksittäisen käyttäjän mieltymykset kaikkien muiden käyttäjien mieltymyksistä. Vaikka tämän lähestymistavan teoreettinen perusta on jokseenkin erilainen kuin ryhmittelypohjaisen lähestymistavan, käytännössä se toimii hyvin antamalla suosituksia, jotka vastaavat käyttäjän mieltymyksiä.

Voiko suosittelujärjestelmä hakea tiivistelmiä eri kielillä? Kuinka varmistamme, että se pystyy esimerkiksi suosittelemaan venäjänkielistä sisältöä sellaista haluaville?

Suosittelujärjestelmä hyödyntää omaa Industry Insights -luokitusjärjestelmäämme, joka tunnistaa portaalin sisältöjen tärkeimmät ominaisuudet, kuten asiaankuuluvan toimialan ja teeman.

Tätä järjestelmää käytetään kaikilla kielillä, joilla Industry Insights -sisältöäkin tuotetaan. Luokittelujärjestelmän käyttö antaa suosittelujärjestelmälle mahdollisuuden toimia myös kielestä riippumattomasti: suosituksia annettaessa järjestelmä voi yksinkertaisesti suodattaa tulosjoukon käyttäjän omien kieliasetusten mukaan.

Oppiiko suosittelujärjestelmä jatkuvasti käyttäjän valintojen perusteella?

Kyllä, suosittelujärjestelmä pysyy jatkuvasti ajan tasalla käyttäjien mieltymyksistä, jotka ilmenevät heidän vuorovaikutuksessaan portaalin sisällön kanssa. Jos siis käyttäjän kiinnostuksenkohteet muuttuvat, suosittelujärjestelmä pystyy ottamaan tämän huomioon.

Lopuksi, missä muissa tekoälyprojekteissa olet mukana, Mauno?

Suosittelujärjestelmään liittyvän kehitystyön lisäksi tehtäväni M-Brainilla keskittyvät lähinnä luonnollisen kielen käsittelemiseen (engl. Natural Language Processing, NLP) koneoppimismenetelmien kautta, sekä tekstin tuottamiseen ja tekstityyppien luokitteluun neuroverkkomalleja käyttäen. Datatieteen NLP-kentällä tapahtuu tällä hetkellä nopeaa kehitystä, ja olen innoissani sen tarjoamista mahdollisuuksista parantaa M-Brainin tuotteiden käytettävyyttä ja toimintaa.

 

 

 

My Insights takaa pääsyn räätälöityihin mediasisältöihin

Erika Linna työskentelee Industry Insightsin tuotepäällikkönä.

Erika, mitkä nimeäisit Insights-portaalin käyttöliittymän tärkeimmiksi parannuksiksi?

Sanoisin, että mobiiliversion osalta yleinen käyttökokemus ja käyttäjäystävällisyys ovat nyt entistä paremmalla tolalla. Olemme ottaneet käyttöön uusia toimintoja sekä tehneet käyttöliittymään parannuksia, jotka elävöittävät portaalin visuaalista ilmettä.

Onko suosittelujärjestelmä kaikkien Insights Portal -käyttäjien käytettävissä?

Kyllä, kaikki uudet ominaisuudet portaalin etusivulla sijaitseva suosittelujärjestelmä mukaan lukien ovat kaikkien käyttäjien ulottuvilla. Suosittelujärjestelmä tarjoaa kerrallaan viisi suositeltua uutista, ja halutessaan käyttäjä voi päivittää tätä luetteloa saadakseen uuden suositussarjan. Suosittelujärjestelmä räätälöi portaalin kullekin käyttäjälle sopivaksi, koska suositukset perustuvat käyttäjien omiin kiinnostuksenkohteisiin.

Mainitsit Insights-portaalin etusivun, jolta pääsee myös My Insights -sivulle. Kerro siitä.

My Insights on lisäominaisuus, joka tuo portaaliin modernin, tekoälypohjaisen elementin. Käyttäjät voivat siirtyä näiden kahden näkymän, etusivun ja My Insightsin, välillä.

Mitkä ovat My Insightsin tärkeimmät hyödyt?

My Insights vie palvelun räätälöinnin kokonaan uudelle tasolle, sillä sen avulla käyttäjät pääsevät käyttämään laajaa toimituksellisen ja sosiaalisen median lähdekantaamme. He voivat seurata niitä aloja ja aiheita, joista ovat henkilökohtaisesti kiinnostuneita, ja saavat suosituksia lukemansa sisällön perusteella.

Miten nämä suositukset määrittyvät?

Mainitusta globaalista toimituksellisesta ja sosiaalisen median lähdekannasta, joka aktivoidaan My Insightsin käyttöönoton yhteydessä. Nämä mediasuositukset perustuvat tekoälyyn, joka tarkentaa sisältöä käyttäjien kiinnostuksenkohteiden perusteella. Tätä kautta tarjolle saadaan kullekin käyttäjälle relevanteinta sisältöä.

Tiivistäisitkö asian niin, että käyttäjä saa pääsyn My Insightsin avulla globaalista lähdekannasta tulevaan, tekoälypohjaiseen sisältöön, joka on räätälöity kunkin omiin tarpeisiin?

Kyllä. Korostan lisäksi, että käyttäjät saavat päivitysten myötä syvempää tietoa ja ymmärrystä relevanteista toimialoista ja median aiheista. Kaikki perustuu käyttäjän omiin valintoihin. On muistettava, että portaalin sisältö on jo ennestään räätälöity vastaamaan käyttäjien yksilöllisiä tarpeita. Uudistusten myötä käyttäjät voivat pureutua vielä aikaisempaa syvemmälle relevantteihin aloihin ja aiheisiin seuraamalla heitä itseään kiinnostavia sisältöjä.

 

Kiitos haastattelusta ja hyvästä työstä, Mauno ja Erika!

Tilaa M-Brainin uutiskirje!

Haluatko saada viimeisimmät tiedot palveluistamme, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin sekä linkkivinkkejä tuoreimmista blogeistamme? Liity sähköpostijakelulistallemme.

Tervetuloa tutustumaan meihin myös LinkedInissä, Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close
M-Brain.com