Varaudu tulevaisuuden kilpailutilanteisiin heikkoja signaaleja seuraamalla

Miten tunnistat omaan liiketoimitaan vaikuttavat heikot signaalit ajoissa?

Kilpailijaseuranta voidaan nähdä yritysten sisällä hyvinkin selkeänä tehtävänä: tunnistetaan kilpailijat, seurataan heidän tekemisiään ja arvioidaan, miten tekemiset mahdollisesti vaikuttavat omaan liiketoimintaan. Asiat mutkistuvatkin oikeastaan yleensä vasta siinä vaiheessa, kun tulevaisuuden toimintaympäristön ymmärtäminen ja arvioiminen tulee ajankohtaiseksi.

 

Uusia yritysten ydinliiketoimintaan mahdollisesti vaikuttavia trendejä syntyy yhtenään. Mitä aiemmin tiettyihin kehityskaariin johtavat heikot signaalit pystytään tunnistamaan, sitä enemmän on aikaa reagoida ja varautua seurauksiin.

 

Millaisia heikkoja signaaleja sitten pitäisi etsiä?

 

Monesta eri alkulähteestä kumpuava kehitys voi laukaista nopeatkin muutokset kilpailukentässä. Käänteentekevät teknologiat, täysin uudentyyppiset liiketoimintamallit, lainsäädännön- ja kulutuskäyttäytymisen vaihtelut ovat vain muutamia maininnan arvoisia esimerkkejä, jotka voivat johtaa peruuttamattomiin muutoksiin yrityksen toimintaympäristössä.

 

Avainasemassa heikkojen signaalien paikantamisessa on ymmärtää ensin millaisille taustaoletuksille yrityksen nykyinen strategia rakentuu. Vasta sen jälkeen voidaan arvioida tapahtumien mahdollisia vaikutuksia yritykselle ja koko toimialalle. Mikä tulee olemaan ydinliiketoimintaamme? Ketkä ovat asiakkaitamme tulevaisuudessa ja kenen kanssa tulemme kilpailemaan?

 

Kuinka löydän olennaiset signaalit?

 

Relevantin tiedon löytäminen valtavasta datamassasta vaatii kahta asiaa. Ensimmäinen tarve on kehittyneelle mediaseurantatyökalulle, joka kykenee käsittelemään laajan määrän lähteitä ja raportoimaan ne signaalit, jotka saattavat olla vastaanottajalleen merkityksellisiä. Toinen tarve on analyytikolle, joka ymmärtää mitä tulisi etsiä ja kuinka löytöjä arvioidaan erityisesti yrityksen näkökulmasta.

 

Pelkkä ohjelmistotuote, kuten hakukone, ei pysty yksinään kytkemään heikkoa signaalia syntymässä olevan trendiin sekä arviomaan näiden mahdollisia vaikutuksia yrityksen kilpailuympäristöön. Toisin sanoen hakukone voi auttaa käyttäjäänsä tehokkaassa liiketoimintaympäristön kartoittamisessa, mutta vain silloin kun tiedetään millaista tietoa ollaan etsimässä.

 

Nykyisen fokuksen ulkopuolelle jäävien heikkojen signaalien tunnistaminen on huomattavasti hankalampaa. Tällaisten kehitysjuonteiden seuranta ei onnistu asettamalla vakiomäärää avainsanoja vaan se vaatii syvempää alan ja kilpailukentän ymmärtämistä.

 

Tästä johtuen täysin automatisoitu uutispalvelu ei edelleenkään kykene korvaamaan ihmisaivoja ja ajatteluamme. Ainakaan siinä tapauksessa, kun kyseessä on olennaisten markkinasignaalien seuraaminen ja sen arvioiminen, kuinka nämä signaalit saattavat vaikuttavaa kulloinkin kyseessä olevan yrityksen toimintaan.

 

Kirjoittaja: Jarno Koskinen

 

Lue Jarnon alkuperäinen teksti englanniksi “Systematic tracking of weak signals helps you to prepare for future competition“.

 

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close