Vihreät ja perussuomalaiset – saman keskustelun kaksi eri puolta?

Vihreiden historian paras tulos kuntavaaleissa sekä perussuomalaisten murskatappio nousivat voimakkaasti esille tämän vuoden kuntavaalien tulosten uutisoinnissa.

Vihreiden kannatus nousi peräti 3,9 prosenttiyksikköä edellisistä kuntavaaleista ja puheenjohtaja Ville Niinistö totesi vihreiden siirtyneen suurten puolueiden joukkoon. Perussuomalaiset taas hävisivät 3,5 prosenttiyksikköä viime kuntavaaleista ja puolueen puheenjohtaja Timo Soini kuvasi tulosta sanoilla ”turpaan tuli”.

Kaksi puoluetta joiden kannatus on kehittynyt hyvin eri tavoin edellisiin kuntavaaleihin verrattuna oletettavasti näyttäytyvät hyvin eri tavoin mediassa. Vai onko mahdollista, että puolueet kilpailevat äänistä samoissa kanavissa ja samojen aihepiirien parissa?

Perussuomalaisille poikkeuksellisen paljon näkyvyyttä toimituksellisessa mediassa

Ensimmäinen havainto puolueiden medianäkyvyyttä tarkasteltaessa on perussuomalaisten huomattavasti suurempi osuus toimituksellisen ja sosiaalisen median keskusteluista kuin mitä puolueen kannatusprosentit antaisivat olettaa. Perussuomalaisten osuus puolueiden kokonaisjulkisuudesta on peräti 20% eli yli kaksinkertainen puolueen kannatusprosenttiin (8,8%) verrattuna.

Eduskuntapuolueiden osuus toimituksellisen ja sosiaalisen median julkisuudesta

Eduskuntapuolueiden osuus toimituksellisen ja sosiaalisen median julkisuudesta.

Julkisuuden jakautumisen tarkempi tarkastelu paljastaa, että perussuomalaiset saavat suhteessa enemmän toimituksellisen kuin sosiaalisen median näkyvyyttä, kun taas vihreät mainitaan useammin sosiaalisessa kuin toimituksellisessa mediassa. Itse asiassa vihreiden (19%) ja perussuomalaisten (18%) osuudet sosiaalisen median näkyvyydestä ovat hyvin lähellä toisiaan, mikä tarkoittaa, että ero puolueiden kokonaisjulkisuudessa johtuu perussuomalaisten poikkeuksellisen suuresta näkyvyydestä toimituksellisessa mediassa.

Puolueiden osuudet julkisuudesta lähes identtiset kaikissa sosiaalisen median kanavissa

Sosiaalinen media tarjoaa yksittäisille ihmisille mahdollisuuden kertoa mielipiteensä puolueiden toiminnasta eri aihepiireihin liittyen, joten sosiaalisen median julkisuuden tarkastelu tuo erityisen mielenkiintoisen näkökulman puolueiden kannatuksen arviointiin. Esimerkiksi positiivisen julkisuuden voimakas lisääntyminen sosiaalisessa mediassa saattaa ennakoida puolueen kannatusprosentin nousua ja keskustelun aihepiirien seuraaminen antaa osviittaa siitä, minkä puolueen viestit herättävät eniten vastakaikua äänestäjissä.

Vihreiden ja perussuomalaisten näkyvyyden vertailu sosiaalisen median kanavissa johti mielenkiintoiseen havaintoon: puolueiden osuudet julkisuudesta ovat lähes identtiset kaikissa tarkastelluissa kanavissa (Twitter, Instagram, Facebook, blogit, keskustelupalstat). Käytännössä tämä tarkoittaa, että kyseiset puolueet ovat vastaavalla tasolla läsnä kaikissa sosiaalisen median kanavissa käytävissä keskusteluissa. Muista puolueista ainoastaan vasemmistoliiton sosiaalisen median näkyvyyden profiili on samankaltainen kuin vihreillä ja perussuomalaisilla, joten tämä saattaisi viitata siihen, että kyseiset puolueet ovat osittain läsnä samoissa keskusteluissa.

Eduskuntapuolueiden osuus sosiaalisen median näkyvyydestä

Eduskuntapuolueiden osuus sosiaalisen median näkyvyydestä.

Vihreiden ja perussuomalaisten julkisuus keskittyy samoihin teemoihin

Keskustelun teemojen tarkastelu paljastaa, että vihreiden osalta eniten julkisuutta tuovia aiheita ennen kuntavaaleja olivat SOTE, opetus, maahanmuutto, vihapuhe ja syrjäytyminen. Perussuomalaisten kohdalla ykkösaiheiksi julkisuudessa nousivat SOTE ja maahanmuutto. Puolueen näkyvyydessä huomattavan isoja teemoja olivat myös terveydenhuolto, opetus, rasismi, turvapaikanhakijat ja vihapuhe. Keskustelun teemojen vertailun pohjalta havaitaan, että vihreisiin ja perussuomalaisiin liittyvä keskustelu pyörii pitkälti samojen aiheiden ympärillä ja molempien puolueiden kohdalla julkisuus on voimakkaasti sävyttynyttä.

Julkisuuden määrä ja sävy suurimpien teemojen osalta.

Julkisuuden määrä ja sävy suurimpien teemojen osalta.

Esimerkiksi maahanmuuttoon liittyvästä keskustelusta molemmat puolueet ovat saaneet paljon sekä positiivista että negatiivista julkisuutta. Tarkempi maahanmuutto-teeman tarkastelu paljastaa, että kun vihreät mainitaan maahanmuuton yhteydessä, esiin nousee etenkin laajempi kansainvälinen konteksti, kuten Donald Trumpin politiikka tai Ranskan presidentinvaalit. Perussuomalaisten näkyvyys maahanmuuton yhteydessä taas liittyy usein kotimaan turvapaikkapäätöksiin tai Jussi Halla-ahoon. Lisäksi havaittiin, että vihreiden yhteydessä myös perussuomalaiset tai ”persut” mainittiin huomattavan usein. Ohjaavatko vihreät kilpailijaansa useammin maahanmuuttokeskustelun teeman toisen laidan edustajan, perussuomalaisten, kannanottoihin?

Vaihtoehtoisia näkemyksiä moneen keskeiseen aiheeseen

Sosiaalisen median kanavien sekä keskustelun teemojen tarkastelun perusteella voidaan todeta, että vihreät ja perussuomalaiset esiintyvät hyvin pitkälti samoissa kanavissa ja samoihin aihepiireihin keskittyvissä keskusteluissa. Puolueet tarjoavat vaihtoehtoisia näkemyksiä moneen aiheeseen ja voidaan olettaa, ettei kovin moni äänestäjä tee lopullista valintaansa juuri näiden puolueiden välillä. Tästä huolimatta vihreät ja perussuomalaiset vaikuttavat tällä hetkellä kilpailevan voimakkaasti äänestäjien tuesta.

Erityisen kiinnostavaa olisi tietää, onko vihreiden ja perussuomalaisten julkisuuden painottuminen samoihin kanaviin ja teemoihin seurausta puolueiden tietoisista ratkaisuista vai puhdasta sattumaa. Tällä hetkellä nimittäin vaikuttaa siltä, että puolueet kulkevat käsi kädessä keskustelusta toiseen.

 

M-Brain tarkasteli eduskuntapuolueiden näkyvyyttä toimituksellisessa ja sosiaalisessa mediassa kuntavaalien kampanjoinnin aikana.

Tilaa M-Brainin uutiskirje!

Haluatko saada viimeisimmät tiedot palveluistamme, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin sekä linkkivinkkejä tuoreimmista blogeistamme? Liity sähköpostijakelulistallemme.

Tervetuloa tutustumaan meihin myös LinkedInissä, Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close