YLE:n vaalitentti – puheenjohtajien Twitter-näkyvyys

Puolueiden puheenjohtajien Twitter-aktiivisuus ja seuraajien määrä.

 

Puheaika mittaroitiin, entä mitä tapahtui sosiaalisessa mediassa?

 

YLE mittasi eilisen vaalitenttinsä aikana puolueiden puheenjohtajien aktiivisuutta puheaikalaskurin avulla. Aktiivisimmiksi keskustelijoiksi saatiin tällä mittarilla Timo Soini, Paavo Arhinmäki ja Alexander Stubb, passiivisimmiksi puolestaan Ville Niinistö, Juha Sipilä ja Antti Rinne.

 

Toisenlaisen tarkastelutavan tarjoaa ehdokkaiden Twitter-näkyvyyden tutkailu. Seurasimme puolueiden puheenjohtajien Twitter-mainintoja vaalilähetyksen aikana, hieman ennen vaalilähetystä ja jonkin aikaa sen jälkeen, kaikkiaan kahden ja puolen tunnin ajan.

Stubb, Arhinmäki ja Haglund näkyviä, Rinne kovin Twitter-nousija

 

Twitter-mainintojen lukumäärällä mitaten kolmen kärjeksi nousivat Alexander Stubb, Paavo Arhinmäki ja Carl Haglund. Teimme vastaavan vertailun kun MTV3 järjesti vaalitenttinsä maaliskuussa (18.3.). Identtinen kolmen kärki nyt tekemämme vertailun kanssa kertoo Stubbin, Arhinmäen ja Haglundin onnistuneen vakiinnuttamaan hyvin asemansa Twitterissä.

 

Myös nelossijan haltija pysyi ennallaan MTV3:n tenttiin nähden, kun Antti Rinne sai seuraavaksi suurimman Twitter-näkyvyyden. Rinne myös nosti eniten profiiliaan Twitterissä, kun verrataan vaalilähetyksen synnyttämää huomiota ehdokkaiden pidemmän aikavälin keskiarvoon.

 

Kun Twitter-mainintojen lukumäärä jaettiin ehdokkaan Twitter-seuraajajoukon lukumäärällä, parhaiten pärjäsivät Carl Haglund ja Antti Rinne. Vähiten suhteessa omaan seuraajajoukkoon saivat huomiota Juha Sipilä ja Ville Niinistö. Poikkeuksen puheenjohtajien joukossa teki Alexander Stubb, jonka sosiaalisen median valta-asemaa muut puheenjohtajat pääsivät nyt horjuttamaan. Ainoana puheenjohtajista Stubbin suhteellinen osuus puheenjohtajien Twitter-näkyvyydestä pieneni vaalilähetyksen aikaan.

Sanapilvi Paavo Arhinmäen Twitter-näkyvyydestä

Sanapilvi Paavo Arhinmäen Twitter-näkyvyydestä YLE:n vaalilähetyksen aikaan.

 

Pehmeistä aiheista puutetta ja jekkunäpäytys

 

Mikä esimerkiksi Calle Haglundin, Antti RInteen ja Paavo Arhinmäen vaalitenttikommenteissa sitten kiinnosti sosiaalisen median aktiiveja? Arhinmäki piti vastenmielisenä sitä, että ihmiselle lasketaan hinta. Hampaankoloon hänelle jäi koulutuksen ja ympäristökysymysten sivuuttaminen vaalikeskustelussa. Haglundin ja Rinteen näkyvyyttä puolestaan lisäsi Haglundin kollega Rinteelle tekemä jekkunäpäytys.

Carl Haglund

Calle jekkunäpäytti Antti Rinnettä.

 

Kirjoittaneet Topi Laakso ja Liisa-Maria Nitovuori

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close