Konferanser

M-brain konferansene som har blitt arrangert siden 2010, har blitt et begrep innen Strategisk Marked Intelligence. Konferansen er god anledning til å lære seg mer om hvordan ledende aktører skaper bedre beslutningsgrunnlag med avanserte Marked Intelligence løsninger.

Representanter fra ledende globale selskaper forteller om ulike metoder og presenterer sine prosjekter. Konferansen inneholder også interaktive workshops og paneldiskusjoner om aktuelle temaer innen Marked Intelligence. Målet for M-Brains konferanse er å være den beste læringsarenaen på dette området. Les hvorfor tidligere deltakere anbefaler M-Brain konferansen (på engelsk).

 

Les mer om M-Brains konferanse på engelsk

 

Competitive Intelligence Services Market Intelligence Platform Media Monitoring Solutions Market Research Services

Kontakt oss

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close