Mediestatistikk

Når en periode går mot slutten, kan det være av stor verdi å dokumentere hvordan mediedekningen har vært for bedre å planlegge perioden du går inn i.

Med en oppsummerende mediestatistikk sammenfatter vi sakene som har preget ditt nyhetsbilde, omtalemengden for din virksomhet, hvilke medier du er mest omtalt i, og hvordan denne omtalen fordeler seg både mellom medietyper og geografi. Vi kan også sammenligne omtalen med tidligere perioder.

Til forskjell fra medieanalysen som er kvalitativ, er mediestatistikken en kvantitativ rapport som gjerne inneholder færre variabler. Felles for analysene er likevel at de svarer på dine konkrete utfordringer, og gjøres relevante for de satsningsområdene som din virksomhet har pekt ut.

Statistikken kan også utvides til å inneholde variabler som tendens, hvem som uttaler seg i de sakene din virksomhet figurerer i, og hvilke temaer denne medieomtalen kan sorteres under.

Som i medieanalysen kan vi se på medieomtalen i samtlige av mediekanalene – og følgende kvantitative variabler kan inngå alt etter dine ønsker og behov:

 • Omtalemengde
 • Medietype
 • Dekning
 • Toppkilder
 • Geografisk spredning
 • Sammenligning med tidligere perioder

Eventuelle tillegg:

 • Talspersoner
 • Tema
 • Tendens (positiv, negativ, nøytral)
 • Konkurrenter / share of voice
 • Spredning av pressemeldinger
 • Eksempler på medieomtale

Leveringsfrekvens

Vi anbefaler mediestatistikk kvartalsvis, halvårlig eller årlig for å oppsummere medieomtalen din.

Competitive Intelligence Services Market Intelligence Platform Media Monitoring Solutions Market Research Services

Kontakt oss

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close