Blogg

På M-Brain är vi starkt engagerade i allt som rör intelligence, mediebevakning, teknik och konsulttjänster. På vår blogg debatteras dessa ämnen flitigt, och då och då hettar det till med något nytt och oväntat. Följ oss på vår blogg och var med och diskutera!

Läs vår blogg på engelska.

Idag behöver företag vara pålästa, uppdaterade, samt snabbfotade för att ligga i framkant och ta marknadsandelar. Vi på M-Brain har en passion för vad bra Market Intelligence kan åstadkomma och kommer därför i denna blogg belysa utvecklingen inom Market Intelligence och närliggande områden för att hålla dig uppdaterad och inspirerad!
Read more »

People with their information capital are the core filterers of media information and producers of meaningful content.

I och med den massiva ökningen av elektronisk kommunikation skapas allt mer dissonans i medieinnehållet. Bruset kring budskap är idag oöverträffat och även de mest erfarna mediakonsumenterna måste vara försiktiga med hur de behandlar medieinnehåll. Människor, med deras individuella informationskapital, är idag både filtrerare av medieinformation och de som producerar betydelsefullt content. Detta kan användas för att säkerställa att den information som ligger till grund för beslutsfattande är uppdaterad, relevant och faktabaserad.
Read more »

1
3
4
5
Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close