Konferenser

M-Brain-konferenserna som anordnats sedan 2010 har blivit ett begrepp inom strategisk market intelligence och är ett tillfälle för fackmän att lära sig mer om hur ledande aktörer skapar bättre beslutsunderlag med avancerade market intelligence-lösningar.

Talare från ledande globala företag berättar om olika metoder och presenterar sina projekt. Konferenserna innehåller dessutom interaktiva workshops och paneldiskussioner om heta ämnen inom strategisk market intelligence. Målet med M-Brains konferenser är att de ska vara det bästa utbildningstillfället på området. Läs om varför besökarna vid förra evenemanget rekommenderar M-Brain-konferensen (på engelska).

*Läs mer om M-Brains konferenser på engelska

 

Competitive Intelligence Services Market Intelligence Platform Media Monitoring Solutions Market Research Services

Kontakta

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close