Intelligence Best Practices

Vi är stolta över att vara ett ledande globalt konsultbolag inom Market Intelligence och Competitive Intelligence

Oavsett om du är i behov av att starta en omvärldsanalysfunktion, förbättra befintliga processer eller behöver stöd i det löpande arbetet har vi lösningar för dig.

Över 20 års erfarenhet av omvärldsanalysarbete i kombination med våra beprövade metoder gör att vi kan tillhandahålla ett komplett tjänsteutbud. Konkurrentjämförelser, coachning, konsultation samt utvecklingsprogram och förändringsprojekt är några exempel på tjänster vi kan bistå med. Vi har även en omfattande utbildningsverksamhet där vi kan erbjuda skräddarsydda workshoppar med teman som scenarioplanering, trendanalys och war gaming.

Vårt unika Market Intelligence Framework har hjälpt hundratals bolag i deras arbete att utveckla omvärldsanalysarbetet till ett beslutsstöd i världsklass.

Läs om M-Brains Market Intelligence Framework.

Intelligence Best Practices innefattar

  • Stort bibliotek av Whitepapers
  • Globalt expertnätverk med kontor i 14 länder som kan ge lokal service.
  • Skräddarsydda lösningar såsom konsultation, planering, utveckling, analys, träning och implementering.
  • Benchmarking av din organisation jämfört med branschledare.
  • Cases som exemplifierar World Class Market Intelligence från världsledande företag.
  • Handbok inom Market Intelligence som blivit mycket refererad i branschen. (Nu tryckt i tredje upplagan).

Intelligence Best Practices presenteras även på M-Brains årliga konferens, där talare från ledande globala företag delar sina erfarenheter och presenterar cases med aktuella teman inom Market Intelligence och Competitive Intelligence

Competitive Intelligence Services Market Intelligence Platform Media Monitoring Solutions Market Research Services

Kontakta

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close