Intelligence Plaza® – Konkurrent bevaknings portal

M-Brain Intelligence Plaza® – Competitive Intelligence Tool

Engagera dina kollegor med Intelligence Plaza®

Intelligence Plaza® är en komplett plattform för konkurrentbevakning och market intelligence. Extern och intern information behandlas i samma plattform. Det är också en plats för att dela och samarbeta mellan kollegor inom market intelligence. Mjukvaran kommer med en intuitiv lösning för att stödja en aktiv MI kultur inom organisationen.

Information blir insikter

Stärk ditt intelligence nätverk och effektivisera arbetet med automatiserade processer från Intelligence Plaza®. Portalen fungerar som en övergripande databas- och flerkanalsleverantör av affärskritisk information. Omvandla informationen till beslutsstöd på strategisk nivå med hjälp av oss och larmfunktioner. Enligt 2013 års Global Market Intelligence-undersökning, var effektiviteten 25% högre hos företag som använder market intelligence-verktyg jämfört med de som inte använde stöd.

Välj en integrerad lösning eller en som är fristående

Över 50 000 beslutsfattare globalt har valt Intelligence Plaza®. Du kan välja mellan att ha din Intelligence Plaza® fristående som egen portal eller integrera den i din SharePoint miljö.

 

Jag vill se en demo Besök IntelligencePlaza.com
Competitive Intelligence Services Market Intelligence Platform Media Monitoring Solutions Market Research Services

Kontakta

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close