Konkurrent- och marknadsanalys

Utöka djupet på din marknadsbevakning genom att ta in analys vid regelbundna tillfällen som ger era intressenter utökad kunskap

competitor-intelligence-square

Genom dina schemalagda konkurrent- och marknadsanalyser kan vi bringa klarhet i trender och skapa förståelse för vad de betyder för din organisation. Genom att strukturera och analysera innehållet av konkurrent- och marknadsbevakningen kan vi förse er med lösningar som identifierar banbrytande händelser i er bransch. Det kan handla om möjligheter, risker för er eller trender som berör hela er bransch.

Regelbunden konkurrent- och marknadsanalys kan levereras till er organisation även utan att ni köper daglig bevakning. För att förse er med relevant information kan vi använda vår avancerade webbevakning i kombination med vårt stora nätverk av extern information som täcker in information från globala företag, branschdatabaser och forskningsrapporter.

Med löpande och schemalagd analys kan ni få svar på frågor som:

  • Vilka är era konkurrenters senaste strategiska beslut?
  • Vad saknar era kunder för tjänster och vad är deras problemområden?
  • Vilka växande hot finns på er marknad?
  • Vilka teknologitrender påverkar din bransch och marknad? Hur kommer du att påverkas?
  • Hur förändras dina kunders beteende?
  • Vilka möjligheter går att hitta inom er bransch som inte exploaterade?
Competitive Intelligence Services Market Intelligence Platform Media Monitoring Solutions Market Research Services

Kontakta

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close