M-360

M360 – Medieovervåking

M-360 är den senaste generationen av mediebevakningsportaler

Portalen hanterar alla typer av medieslag och det går att strukturera bevakning från global bevakning i tydlig indelning. Den här portalen är inte bara en renovering av interface. Vi har byggd om tekniken i portalen från grunden, vi har använt är den senaste tekniken vilket gör M-360 till vår absolut snabbaste portal hitintills. Trotts att vi hittar över 1 000 000 nya artiklar per dag och trots att våra kunder kan söka i 2 miljarder artiklar går det att få sekundsnabb träffbild av en sökning. M-360 hjälper dig inte att hitta det du söker, den hjälper dig att filtrera bort allt som inte är relevant för just dig, eftersom allt finns i M-360.

Självklart är M-360 fullt integrerad med en app som gör att du som användare kan utföra förändringar som sen är synligt när du loggar in i din desktop portal. En strukturerad och lättanvänd statistikfunktion finns tillgänglig och ingår i portalen. Titta på träffarna per medietyp, land, region eller över tid samlat. Titta på share of voice direkt i portalen och exportera graferna för att använda i era interna dokument.

Sätt upp nyhetsbrev som skickas när ni vill till de användare ni vill. Varje beslutsfattare eller avdelning kan få sitt unika nyhetsbrev vid den tidpunkt de själva vill. M-360 är utvecklat för att ger dig som användare full valfrihet och överskådlighet av en allt mera komplext informationsflöde.

M-360 är en desktop portal som är skapad för en full 360 upplevelse!

Jag vill se en demo

Competitive Intelligence Services Market Intelligence Platform Media Monitoring Solutions Market Research Services

Kontakta

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close