Mediatiedote 26.9.2019

M-Brain rakentamassa uutta pohjoismaista mediaseuranta-allianssia

M-Brain myy Ruotsin ja Norjan mediaseurannan asiakaspalvelutoimintonsa sekä Viron mediaseurantatuotantonsa tanskalaiselle Infomedia A/S:lle.

Infomedia ja M-Brain muodostavat jatkossa pohjoismaisen allianssin, jonka kauttaasiakkailla on mahdollisuus saada kaikki pohjoismaat kattavat mediaseuranta- jamedia-analyysipalvelut, Infomedian vastatessa skandinaavisten kielten ja M-Braininsuomen kielen osuudesta. M-Brain jatkaa kuten tähänkin astimediaseurantatoimintaa Suomessa.

Infomedia on ollut Tanskan johtava mediaseurantayhtiö, joka tämän kaupan myötävahvistaa asemaansa pohjoismaissa. Yhdessä heidän kanssaan pystymme MediaIntelligence Alliancen kautta tarjoamaan entistä laajemman pohjoismaisenkattavuuden.

Tulevaisuudessa M-Brain keskittyy yhä enenevässä määrin kansainvälisenmarkkinatiedon (Competitive & Market Intelligence) palvelujen, työkalujen jateknisten alustojen tuottamiseen ja myyntiin 11 toimistoa käsittäväntoimistoverkostonsa kautta. Tuotekehityksemme painopiste on jatkuvassa tekoälyn(AI) lisäämisessä olemassa oleviin tuotteisiimme sekä uuden sukupolvenmarkkinatietoratkaisujen kehittämisessä.

Nyt tapahtuva kauppa on luonnollista jatkumoa vuoden 2018 yrityskaupalle, jossa M-Brain myi Infomedialle kansainvälisiä mediaseurantayhtiöitä palvelevanteknologialiiketoimintansa (Opoint Technologyn).

Infomedia on pohjoismainen media intelligence -yhtiö keskittyen mediaseurantaan ja-analyysiin viestinnän tukena. Tästä eteenpäin Infomedia työllistää yli 230 henkilöäpääkonttorissaan Kööpenhaminassa, Tukholmassa, Oslossa ja Tallinnassa. Sen lisäksiheillä on tuotantoyksikkö Chennaissa.

Lisätietoja:

Joakim Nyberg, maajohtaja, M-Brain Suomi
joakim.nyberg@m-brain.com
+358 44 538 9227

Close
M-Brain.com