M-Brains sekretesspolicy

Gäller från 2018-03-21

Läs denna policy noggrant så att du förstår M-Brain-koncernens praxis gällande dina personuppgifter. Vi granskar regelbundet vår sekretesspolicy.
M-Brain-koncernen (samlat ”M-Brain”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) erbjuder globala informationstjänster och har kontor i tretton länder. Våra tjänster bygger på en unik kombination av egen teknik för big data och mänsklig intelligens.

M-Brain-koncernen har sitt säte på Kuortaneenkatu 1, 00520 Helsinki, Finland.
Vi erbjuder lösningar för mediebevakning och market intelligence. Dessutom erbjuder vi strategiska analyser, affärsrådgivning och konsulttjänster, men även smarta verktyg och teknik som ger nya insikter i klientens affärsmiljö. Våra lösningar och tjänster kan anpassas till behovet oavsett verksamhetsområdet, branschen eller språket.

M-Brain respekterar din integritet. Denna policy återger vårt åtagande.
Klicka på någon av länkarna nedan om du vill gå direkt till det avsnittet:
• Vi samlar in personuppgifter om dig
• Information vi samlar in om dig

1. Vi samlar in personuppgifter om dig, med ditt samtycke, när du
1.1 besöker våra webbplatser
1.2 väljer att göra affärer med oss
1.3 prenumererar och registrerar dig för våra tjänster
1.4 ansöker om lediga tjänster som annonseras på vår webbplats
1.5 registrerar dig för våra evenemang och kampanjer
1.6 kontaktar oss per post eller e-post
1.7 besöker våra kontor, och godkänner en besökarförfrågan
1.8 tittar på våra annonser och videor med produktdemonstrationer i sociala medier (t.ex. YouTube)
1.9 svarar på våra undersökningar och enkäter.

2. Vad samlar vi in om dig?
2.1 Ditt namn
2.2 Befattning
2.3 Postadress, e-postadress och telefonnummer
2.4 Ditt kön
2.5 Dessutom, om du ansökt om våra lediga tjänster eller undertecknat ett avtal med oss
2.5.1 Din identitetsinformation (nationalitet, födelsedatum, födelseplats)
2.5.2 Vi kan erhålla information om dig från andra källor (som kan innehålla känsliga personuppgifter)
2.5.3 Faktureringsinformation
2.6 Utifrån våra produkter och tjänster kan vi under vissa omständigheter även samla in och behandla information där det är möjligt att härleda känsliga personuppgifter om dig.
2.7 Platsdata eller onlineidentifierare.
2.8 Om de samlas in via formulären ”Kontakta” på webbplatsen lagrar vi dina personuppgifter och kontaktar dig eller hjälper dig med din fråga.
2.9 Dina åsikter under intervjuer
2.10 Ditt innehåll

3. Den information och de datapunkter vi samlar in och behandlar lagras i våra datacenter eller av våra utsedda personuppgiftsansvariga. Vi använder pålitliga partner för infrastruktur, molnvärdtjänster, IT-support, personalhantering, redovisningstjänster och CRM-tjänster. Vi har ordnat avtal för dessa aktiviteter. En modell med gemensamt ansvar tillämpas vid hantering av fysiska och miljömässiga kontroller. I fråga om dataöverföring till tredjeländer är aktiviteten en giltig mekanism som skyddas enligt Privacy Shield-ramverket (EU/USA).

4. Vi anordnar, utifrån våra genuina affärsintressen, evenemang och kampanjaktiviteter tillsammans med andra betrodda partner. Om du ger ditt samtycke genom att registrera dig för evenemangen kan vi lägga till dig i gästlistan och kan dela listan med andra deltagare.

5. Genom våra tjänster kan vi samla in eller behandla olika information om våra tjänstanvändare. Vi kan använda analysverktyg från tredje part (t.ex. Google Analytics) och våra egna tekniker, inklusive cookies eller andra liknande verktyg, för insamling av denna information. Vi kan använda den insamlade informationen för att anpassa vår kommunikation till dig eller för att ta fram modeller för vår verksamhet eller för olika designförbättringar i våra tjänsterbjudanden.

6. Vi kan också begära att du ger förslag och feedback om våra tjänster. När du kommunicerar med oss kan du kontaktas igen och din kontaktinformation enligt personuppgifter behandlas av oss. Vi förbehåller oss rätten att på eget ansvar lagra eller ta bort den kommunikation vi har genomfört. Vi kan också behandla datapunkter, inklusive personuppgifter, med hjälp av programvara från tredje part som finns i datacenter i tredjeländer.

7. Anonym datainsamling
Vi kan samla in information om din dator, webbläsartyp, IP-adress och andra onlineidentifierare. M-Brain använder inte denna aktivitet för att identifiera användarna eller profilera användare.
Vi kan använda IP-adresserna för att övervaka vilka regioner besökarna navigerar på företagswebbplatsen från. Vi kan också samla in information om dina sökningar och vilka filer och sidor du har visat.

8. Funktioner från sociala medier
På M-Brain-koncernens webbplatser används funktioner från sociala medier, till exempel Facebooks ”gilla”-knapp och YouTube-knapparna ”Jag gillar det här”, ”Jag gillar inte det här” och ”Dela”. Din interaktion med dessa funktioner regleras av sekretesspolicyn för det företag som tillhandahåller dessa funktioner från sociala medier.

9. Vårt varumärke är M-Brain. Vi är ett betrott varumärke för våra kunder. Vi arbetar med fullständigt, informerat och frivilligt samtycke. Vår opt-in-praxis gör att kunder kan delta på ett meningsfullt sätt och hjälper oss att samla data utifrån dina önskemål. Du kan aktivt välja att delta eller inte.
Om du har valt våra tjänster och tilldelat oss som personuppgiftsansvarig hittar du M-Brains villkor för behandling av personuppgifter här.

10. Tillgång till dina uppgifter och utövande av dina rättigheter gällande dina personuppgifter regleras av den allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) (EU2016/679: artikel 5, artikel 12-23, artikel 34)
10.1 Du har rätt att begära en kopia av de personuppgiftsdatapunkter vi har om dig.
Om du vill kontakta oss gällande dina rättigheter klickar du här.
10.2 Om du har frågor eller klagomål gällande vår sekretesspolicy eller tillhörande praxis kontaktar du oss här.

Granska denna sekretesspolicy regelbundet eftersom vi kan uppdatera den då och då utan föregående meddelande utifrån ändringar i vår datapraxis. Vi publicerar ett tydligt meddelande på vår webbplats för att informera dig om eventuella betydande ändringar i vår sekretesspolicy och anger längst ned i detta meddelande när den uppdaterades senast. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn som kommer att påverka tidigare insamlade personuppgifter informeras du och ombeds ge ditt samtycke till den uppdaterade sekretesspolicyn.

Uppdaterades senast: 2018-03-20

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close
M-Brain.com